OMEZOVAT SVATÉHO IZRAELSKÉHO

Jeden z anglických překladů Bible, King James Version, překládá 41. verš 78. žalmu takto: „Omezovali Svatého Izraelského“. Slovo omezovat na tomto místě má kořen ve dvou slovech a znamená „zarmucovat Boha naškrábáním stopy.“ Ve zkratce, omezovat Boha znamená nakreslit přímku nebo kruh a vyhlásit, že „Bůh je tady a nemůže nikam dál.“ Takto vypadá smýšlení mnoha věřících – v našich myslích jsme vyznačkovali velmi omezený koncept velikosti Krista.

Přesně to udělala raná církev v Jeruzalémě – Kristovo působení omezili pouze na židovský lid. Jenomže Krista není možné ohraničit. On neustále uniká z našich omezujících kruhů.

Do doby před 40 lety se zdálo, že křest Ducha Svatého je omezený pouze na letniční církve. Mnozí členové těchto církví si mysleli: „My jsme církev, která je naplněna Duchem Božím!“ Letniční kazatelé naříkali kvůli tomu, že v tradičních církvích není život: „Oni nemají plnost evangelia jako my“, prohlašovali.

Najednou, Boží Duch překročil hranice, stanovené lidmi. Duch Svatý sestoupil na věřící ze všech různých církví. Vyšlo klasické dílo o tomto působení Ducha s názvem „Mluví jinými jazyky“ od Johna L. Sherilla.

Pán si použil i moji knihu „Dýka a kříž“, zejména v katolických kruzích. Přesto, podobně jako Petr v rané církvi, i já jsem musel dovolit Bohu, aby konal v mém srdci, než jsem mohl přijmout to, co se dělo. Vyrůstal jsem v letniční církvi a poprvé ve svém životě jsem viděl kněze plakat, protože byli usvědčeni ze hříchů a volali na Ježíše.

Netrvalo to dlouho a evangeličtí kazatelé se mnou začali vést spor: „A co je s tím katolickým mariánským kultem? Jak můžeš sloužit lidem, kteří tomu věří?“ Odpověděl jsem stejným způsobem, jako Petr: „Nevím nic o mariánském kultu. Jediné, co vím, je, že v katolické církvi jsou duchovně hladoví lidé. A mezi kněžími jsou tací, kteří skutečně uctívají Ježíše. Bůh je naplňuje svým Duchem.“

Bůh má své lidi všude a my nemůžeme nikoho z nich nazvat obyčejným nebo nečistým. Musíme si dát pozor, abychom Ježíše nezmenšovali a neškatulkovali ho naším zakrslým myšlením.