Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zajímavé

ZASLÍBENÁ SÍLA - Nicky Cruz

Ježíš slíbil, že uvolní svou sílu a Ducha pro životy jeho následovníků, aby mezi nimi konali znamení a zázraky, které by nezanechaly pochybnosti v očích ztraceného a zoufalého světa. Slíbil, že pošle svého Ducha, aby žil mezi nimi a v nich, aby je vedl, až budou nést evangelium do všech koutů světa. Ujišťoval je, že Jeho Duch by je nikdy neopustil ani je nezradil, a očekával, že budou mít pevnou víru a důvěru v tento "tichý jemný hlas", který je bude vést v jejich srdcích. Prorok Joel předpovídal tuto moc, která se projevila na Kristových stoupencích. “Na všechny lidi pak vyliji svého Ducha a vaši synové i dcery budou prorokovat; vaši starci budou mívat sny a vaši mladíci vídat vidění. Ano, i na otroky a otrokyně vyliji svého Ducha v oněch dnech. Ukážu zázraky na nebi i na zemi” (Joel 2:28-30). Máme příležitost vidět, jak se Pánova síla projevuje ve světě jako nikdy předtím. Bůh je připraven a ochoten vylévat svou moc a vykonávat zázraky ve jménu Krista skrze ty, kteří nebyl…

Nejnovější příspěvky

NEMŮŽE BÝT OTŘESEN

„PANE, DEJ MI VÍRU“

PRO BOHA NENÍ NIKDY PŘÍLIŠ POZDĚ ZAČÍT JEDNAT

JEŽÍŠ ODPOVÍDÁ NA POUHÝ DOTEK

NAUČIL JSEM SE TAJEMSTVÍ - Gary Wilkerson

SOUHLASIT S BOHEM - Carter Conlon

NOVÉ VÍNO

POVOLÁN K MODLITBĚ

JSME BOŽÍ DĚTI

ZMOCNĚNI KE SLUŽBĚ - Gary Wilkerson