Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zajímavé

SCHOVEJTE SVŮJ MEČ

Chcete být Božím mužem či ženou? Pokud ano, budete pít hořký kalich. Budou vás trápit mnohem horší věci, než je fyzická bolest. Mluvím o bolesti, když vám ublíží a odmítnou vás přátelé; o bolesti rodičů, když děti zraní jejich srdce a odcizí se; o bolesti mezi manželem a manželkou, když se mezi nimi postaví zeď. Ten chaos, který přichází, přinese nepokojné a bezesné noci – musíte však vědět, že Bůh je skutečný, že s ním kráčíte v Jeho Duchu, že milujete Ježíše celým svým srdcem – a že jste přesto nuceni zažít tyto strasti. Nemůžeme před tím utéct. Nenechme se klamat, abychom si mysleli, že následování Ježíše znamená jen šťastné časy. Písmo říká, že náš přístup k životu by měl být: „Mějte z toho jen radost“ (List Jakubův 1,2). Ale zároveň praví: „Mnoho zla doléhá na spravedlivého“ (Žalm 34,19). Petr se snažil odehnat soužení vlastní silou. V Getsemane se oháněl mečem a říkal tím Ježíši: „Pane, nemusíš tímto projít. Udržím je od těla a ty můžeš mezitím utéct.“ Mnoho dnešních křesťanů m…

Nejnovější příspěvky

LÉČIVÉ TRÁPENÍ

JENOM VĚŘ!

MOC Z VÝŠIN - Gary Wilkerson

SMYSL DUCHA SVATÉHO - Nicky Cruz

OPRAVDOVÁ SÍLA

MOC BOŽÍHO SLOVA

PRAMEN RADOSTI

HLADOVÁ PO BOŽÍM SLOVĚ

ČEKÁNÍ NA JEŽÍŠE - Gary Wilkerson

JEN KDYBY