Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zajímavé

POŘÁD NAVŠTĚVUJEŠ MODLITEBNÍ SETKÁNÍ? - Carter Conlon

“Na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, poslal David Joaba a s ním své služebníky i celý Izrael, aby hubili Amónovce a oblehli Rabu. David však zůstal v Jeruzalémě” (2 Samuelova 11:1). Zde začal rozpad božského pořádku: David začal posílat další ven do bitvy, zatímco sám zůstával doma. Bylo to, proto, že přišel na to, že bojoval příliš dlouho; vybojoval dost vítězství. Chtěl se jen na chvíli zastavit a jen přivonět ke květinám. Jistě mohu Davidovi rozumět. V mém životě jsem měl okamžiky, kdy jsem si říkal: “Bože, jak dlouho musím nést tuto tíhu? Bojoval jsem tak dlouho. Nemohu se z tohoto jednoduše v určitém období jenom radovat?” Toto je běžný boj mezi Božím lidem, zvláště zde v Americe. Nemohu si pomoci  nepřemýšlet o tom, jak jsme z velké části vyklidili modlitební setkání a osobní Boží dílo — osobní svatost; osobní hlásání evangelia. Dali jsme našich deset nebo dvacet dolarů měsíčně, abychom podporovali těch několik málo misionářských rodin, které jsme vyslali a kte…

Nejnovější příspěvky

JINÝ „JEŽÍŠ“

TO MÍSTO BYLO TAK TICHÉ

PEVNĚ SE DRŽTE

NEBEZPEČÍ OCHLADNUTÍ

ON JE HODEN NAŠÍ CHVÁLY - Gary Wilkerson

POLIBEK SPASITELE - Nicky Cruz

MODLIT SE TAK, JAK SVĚT NIKDY NEPOZNAL!

DUCH MODLITEB

TLAK ČINIT DOBRÉ

CO JE PRAVÉ PROBUZENÍ?