JEMNÝ TICHÝ HLAS

Jako nepřítel naší duše se dožaduje slyšení naše přirozenost. Vždycky trvá na tom, že je v pořádku, když čas od času uspokojíme její touhy; že vše, co potřebujeme, je přítel, který nás podpoří; a že Bůh našim rozhodnutím bude žehnat.

Pán nám poskytuje jiné velkolepé a vzácné zaslíbení. Písmo říká, že Duch v nás bojuje proti všemu, co je tělesné: „Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad“ (Galatským 5:17). Pavel říká, že bitvu proti této přirozenosti nevedeme my. Naši přirozenost může ponížit pouze Duch svatý.

Hlas Ducha svatého na tebe bude naléhat, aby ses modlil Jeho slovo a nechal si ho potvrdit v Bibli. Všechna tato zaslíbení o ochraně nám byla dána do každé, jakékoli, situace. A jsou pro nás dosažitelná v každém konfliktu, který vyvstane, ať je malý nebo velký.

Kdykoli se žene jako povodeň naše přirozenost anebo ďábel, vždycky se nás věrně ujme Duch svatý a potlačí útok, pokud Mu budeme důvěřovat.

Dnes celá generace křesťanů činí rozhodnutí, aniž by je konzultovala s Duchem svatým. Mnozí věřící jednají ze strachu či zoufalství, bez jakékoli víry v Boží zaslíbení. Prostě se sami rozhodnou, co udělají, podle toho, co si myslí, že je nejlepší.

Jak tací věřící dopadnou? Co se děje, když Boží služebníci jednají bez úplného vedení Duchem svatým – když si vymýšlejí vlastní plány a odmítají se podvolit vedení Ducha a Jeho nasměrování? Vydráždí duchovní včelí hnízdo přinášející nikoli pokoj, nýbrž trápení, bolest a zmatek.

Mnohokrát jsem hlasu Ducha nenaslouchal. Ve skutečnosti bych mohl napsat knihu o všech chvílích, kdy jsem utekl před Duchem a jednal na vlastní pěst, poslouchal své vlastní příkazy, a z toho důvodu se mi vůbec nic nedařilo.

Během let jsem se naučil poslouchat ten jemný tichý hlas Ducha svatého. A rozhodl jsem se říci k Jeho naprosté vládě v mém životě: „Ano a amen.“ Vím, že mne povede do veškeré pravdy, že mne bude střežit a ukáže mi nadcházející věci. Ano, mohu dosvědčit, že takový život je možný. A k tomu říkám, jak mne Duch vyučil, pouze ano.

A co ty?