Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z červen, 2011

LŽI NEPŘÍTELE

POKOJ A DUCH SVATÝ

BOŽÍ VELKÁ ÚČAST

JSME RODINA

UPROSTŘED ZÁZRAKU

HOSPODINOVA MILOST

JEŽÍŠ MĚL PLÁN

OTCŮV POLIBEK

POHANSKÉ STAROSTI

JSME RODINA

PODROBNÉ POKYNY A JASNÁ ROZHODNUTÍ!

JAK DŮLEŽITÉ JE ODPOUŠTĚT A ŽEHNAT SVÝM NEPŘÁTELŮM?

NEJVĚTŠÍ NEBEZPEČÍ

NEBOJ SE SELHÁNÍ

PÁN JE NAŠÍM POKOJEM

PŘIJĎ ODVÉST SVOU PRÁCI UVNITŘ MNE

HOSPODINOVA TAJEMSTVÍ

OBNOVENÍ VÍRY

PLNĚ PŘESVĚDČEN

TVÁŘÍ V TVÁŘ NEMOŽNÝM SITUACÍM

MILOST VÁM A POKOJ OD BOHA, NAŠEHO OTCE

POZDRAVY VE VZÁCNÉM JMÉNU NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE