Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z květen, 2011

KRISTUS VLÁDNE!

BŮH NÁS NIKDY „NENECHÁ NA HOLIČKÁCH“

MODLÍM SE, ABYSTE SI UŽÍVALI BOŽÍ BLÍZKOST

AŤ VE TVÉM SRDCI VLÁDNE BOŽÍ POKOJ

POZDRAVENÍ V ÚŽASNÉM PÁNOVĚ JMÉNU

TEN BOJ NENÍ VÁŠ, ALE BOŽÍ (2. Letopisů 20:15)

ZASLÍBENÍ

DEJ MI VŠECHNY SVÉ ZÍTŘKY

PRYČ Z PRACKY LVA

NALEZENÍ NOVÉ SÍLY

VYVYŠUJEME JMÉNO JEŽÍŠE KRISTA, NAŠEHO PÁNA!

BŮH TI ŽEHNÁ A DÁVÁ TI POKOJ

ODPUŠTĚN

TĚSNĚ PŘED VÍTĚZSTVÍM

UDRŽOVÁN SKRZE BOŽÍ MOC

DRŽEN PÁNEM ZÁSTUPŮ

HOSPODIN JE TVŮJ OCHRÁNCE

UPOKOJTE SE A VĚZTE

BOŽÍM ZÁMĚREM JE, ABYCHOM MĚLI POKOJ A ODPOČINUTÍ

POKRAČOVÁNÍ VIZE

MUŽ BEZMEZNÉ VÍRY