Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z leden, 2017

OTCOVO SOUCITNÉ SRDCE

DECH ŽIVOTA - Gary Wilkerson

NIČIVÝ HŘÍCH - Claude Houde

TVÁ TICHÁ DŮVĚRA

VZDEJ SE SVÉHO ZÁPASU

NESROVNÁVEJ SE S OSTATNÍMI

POSKVRNĚNÁ VZNEŠENOST

V JEHO SVĚTLE - Gary Wilkerson

MOJE NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POSELSTVÍ - Nicky Cruz

NEDOŘEŠENÉ VĚCI

ZBYTEČNÁ SNAHA

NEMŮŽEME OSPRAVEDLNIT SAMI SEBE

„NEJSI HODEN“ - ĎÁBLOVA LEŽ

PO SUCHÉ ZEMI - Gary Wilkerson

ŘEKY ŽIVÉ VODY - Jim Cymbala

BŮH NAD TEBOU NIKDY NEZLOMÍ HŮL

DŮVĚŘUJ V JEHO LÁSKU A MILOST

POKOJ — BOŽÍ DAR

SKUTEČNÝ POKOJ, FALEŠNÝ POKOJ

MILOST PO CELÝ ŽIVOT - Gary Wilkerson

ROZNĚCUJ BOŽÍ DAR - Carter Conlon

BŮH MYSLÍ VÁŽNĚ TO, CO ŘÍKÁ

PRO TY, KTEŘÍ NEPOSLOUCHAJÍ

FLIRTOVÁNÍ S HŘÍCHEM

DUCH BEZZÁKONNOSTI