Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z leden, 2011

USEKNI JE

NEMOHU K TOBĚ PROMLOUVAT , LEDAŽE ....!

POZNAT BOŽÍ HLAS

KDO VYMYSLEL TENTO PLÁN ZÁCHRANY?

POKOJ S BOHEM

NÁŠ PŘÍMLUVCE

BYLY TO HLUBINY PROPASTI, CO UČINILO DAVIDOVU MODLITBU INTEZIVNÍ

VÝCHOVA – JSEŠ MILOVÁN

POUZE VÍROU

DAVID BYL VYVEDEN Z HLUBIN, KDYŽ SI PŘIPOMÍNAL BOŽÍ ODPOUŠTĚJÍCÍ CHARAKTER

PŘÍLIŠ MNOHO KŘESŤANŮ SETRVÁVÁ DOLE V HLUBINÁCH A V NAPROSTÉ SKLÍČENOSTI

JEHOVAH SHAMMAH - HOSPODIN JE TAM

JEHO JMÉNO JE ODPUŠTĚNÍ

PÁN, MŮJ PASTÝŘ

VŠE, CO POTŘEBUJE, JE TVOJE VÍRA

NEJSME BEZ NADĚJE

NEJVĚTŠÍ ZE VŠECH ZKOUŠEK

UDĚLEJ TŘI VĚCI