Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z září, 2014

PŘEVRÁTILI SVĚT VZHŮRU NOHAMA

TI, KTEŘÍ DODRŽUJÍ SMLOUVU by Gary Wilkerson

DANIELOVO ROZHODNUTÍ by Claude Houde

JEDNO NEKOMPROMISNÍ SLOVO

SMĚLÍ JAKO LVI

BŮH BUDE PŘI TOBĚ STÁT

POTŘEBUJEME VÍCE BUŘIČŮ!

JEŽÍŠ VZAL NAŠE MÍSTO by Gary Wilkerson

SRDCE, KTERÉ MÁ ZÁMĚR

BOŽÍ SOUDY JSOU PRAVDIVÉ

NEBESKÝ MED

SION JE PŘIPRAVOVÁN

Z JAKÉ JSI ZEMĚ?

DOKONALÁ SMLOUVA by Gary Wilkerson

HOSPODINŮV DUCH ZAŽENE NEPŘÍTELE

JAKO ROSA Z NEBE

BŮH VOLÁ POZŮSTATEK

OC MODLITBY

POSTAVENÍ SE TĚŽKÝM DNŮM by Gary Wilkerson

MUSÍME SE MODLIT by Carter Conlon

V MODLITBĚ JE NAŠE SÍLA

KONKRÉTNÍ SLOVO OD PÁNA

HLEDÁNÍ PÁNOVY TVÁŘE

VÍCE JEŽÍŠE

MĚJME OČI UPŘENÉ NA JEŽÍŠE!