Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z říjen, 2010

JSI V BEZPEČÍ V LÁSCE SVÉHO OTCE!

PROBUĎ SE A ŽIJ – NYNÍ!

OMEZOVÁNÍ BOŽÍ MOCI A JEHO ZASLÍBENÍ

POZNÁNÍ BOHA ZAČÍNÁ POZNÁNÍM JEŽÍŠE

ON NÁS CHCE NAUČIT ZNÁT JEHO JMÉNO!

OPOŽDĚNÉ ODPOVĚDI NA MODLITBY!

TRESTAJÍCÍ LÁSKA!

BŮH MI ŘEKL NĚCO, CO JSEM NEČEKAL!

SVĚDECTVÍ DUCHA

ZŮSTÁVEJTE V OTCOVĚ LÁSCE

SPOKOJEN S PŘÍLIŠNÝM MÁLEM

ZNÁT BOHA TAK, JAK ON TOUŽÍ BÝT POZNÁN

VÍTĚZSTVÍ SKRZE KRISTA

PŘIJETÍ SKRZE KRISTA

HLOUBKA BOŽÍ LÁSKY

ZNÁT JEHO HLAS

KDE STOJÍŠ

ČAS DÍKŮVZDÁNÍ

SPRÁVNÁ PÍSEŇ – ŠPATNÁ STRANA

OBĚŤ DÍKŮVZDÁNÍ

ZNÁT BOHA