Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2010

NEBOJ SE KRÁTKÉHO UTRPENÍ

UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍHO ŽIVOTA

OBDOBÍ SUCHA

CÍTÍŠ SE POSLEDNÍ DOBOU TAK, ŽE BYS TO VZDAL?

PŘEŽIJEŠ

BŮH NEDOPUSTÍ VAŠÍ ZKÁZU

ZAVÁZÁNI, ABYCHOM HLEDALI

NEPOSKVRNĚNÝ UPROSTŘED BEZBOŽNÝCH

ZAČALO TO POKÁNÍM

JEŽÍŠ PŘIŠEL S VÝZVOU A VAROVÁNÍM

JIŽ JSEM TI DAL SLOVO

PROČ SE MÁ DUŠE SOUŽÍ?

MŮJ SLIB JE VŠE, CO POTŘEBUJETE

NEROZUMNOST VÍRY

NEUSTÁLE ROSTOUCÍ VYLITÍ

KDYŽ PŘIJDE TŘÍBENÍ

PŘEKRAČOVÁNÍ HRANIC

HODINA OSAMOCENÍ

PŘIJMI BOŽÍ MOC – A PAK JDI!

BŮH POUŽÍVÁ LIDI, ABY VEŘEJNĚ OZNAMOVALI JEHO SLOVO

PŘIPOUTANÝ K JEŽÍŠI

HOSPODIN VÁM VYNAHRADÍ VŠECHNY PROMARNĚNÉ ROKY

POUZE PRO RODINU

ZJEVENÍ LÁSKY

VOLÁNÍ ZE SRDCE

VSTAŇ A CHOĎ

ZÁVAN DUCHA

ZÁKLAD PRAVÉ VÍRY

JSI BOŽÍ POKLAD

JSI PRO SVÉHO NEBESKÉHO OTCE MIMOŘÁDNÝ!

JSI PRO BOHA VZÁCNÝ

BŮH TĚ CHCE ZACHRÁNIT

NEFALŠOVANÝ BOŽÍ SOUCIT

KLÍČ KE PLNÉMU VYSVOBOZENÍ

HRDLIČKY

KALEB