Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2016

LIDÉ PLNÍ VÍRY

NEBYL Z TOHOTO SVĚTA

NA ČÍ JSI STRANĚ?

STÁLE V ROZHOVORU S BOHEM

CO NÁM UKAZUJE ZÁKON - Gary Wilkerson

NAPSÁNO DUCHEM SVATÝM - Claude Houde

BOŽÍ PŘÍTOMNOST

SVĚTLO JEHO MILUJÍCÍ LASKAVOSTI

KRISTOVA SLÁVA

NAŠE NEJVĚTŠÍ BITVA

DOTKLA SE LEMU JEHO ODĚVU - Gary Wilkerson

TEN PRAVÝ ČAS - Nicky Cruz

KRISTOVA SLÁVA

VŠECHNO NAPOMÁHÁ K DOBRÉMU

ZA VŠECHNO VZDEJ DÍKY

KRISTŮV VĚZEŇ

BŮH NÁS POVOLAL, ABYCHOM SE ODLIŠOVALI - Gary Wilkerson

OČI SRDCE - Jim Cymbala

NEJSI ZAPOMENUT

V JEHO PŘÍTOMNOSTI

ZJEVENÍ KRISTOVY SLÁVY

HOSPODIN CHCE OTEVŘÍT NAŠE OČI

JEHO PŘÍTOMNOST V TEMNÉM SVĚTĚ - Gary Wilkerson

ZJEVENÍ JEHO SLÁVY

BOŽÍ PŘÍTOMNOST NA POUŠTI

TVŮJ ČAS S NÍM

TICHÉ SPOČINUTÍ A DŮVĚRA

NÁSLEDOVÁNÍ JEŽÍŠOVA PŘÍKLADU - Gary Wilkerson

SESTUPTE DOLŮ Z HORY - Claude Houde