Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z srpen, 2010

ON NÁS POVOLÁVÁ, ABYCHOM SETRVALI AŽ DO KONCE

LÁSKA A NENÁVIST

PŘICHÁZET K JEHO STOLU

Z BOJIŠTĚ VÍRY

DNEŠNÍ GENERACE NEVÍ NIC O VYTRVALOSTI

OSOBNÍ ZJEVENÍ KRISTA

DOKONALÉ SRDCE DŮVĚŘUJE!

CHOZENÍ S BOHEM

UKÁZKA BOŽÍHO ZÁMĚRU OHLEDNĚ NAŠÍ NABYTÉ KOŘISTI

KOŘIST DUCHOVNÍCH BITEV

NENÍ MOŽNÉ VYTVOŘIT FALEŠNÉ KOPIE DUCHOVNÍCH VĚCÍ

ZÍSKÁNÍ KRISTA

NAD ZLATO VZÁCNĚJŠÍ

UCHOP SE SVÉ ZKOUŠKY S VÍROU

NENECH SE ZASTRAŠIT

VYŠŠÍ SMYSL CHOZENÍ V DUCHU

JAK DOCÍLIT, ABYCHOM KRÁČELI V DUCHU

BŮH TĚ MILUJE!

OPUSŤ SVOU PÝCHU A BUĎ NAPLNĚN DUCHEM SVATÝM

DUCH SVATÝ VÍ, CO DĚLÁ!

DUCH SVATÝ JE OBDRŽEN SKRZE VÍRU

ABBA, OTČE