BUH MILUJE CÍRKEV

Pravá církev Ježíše Krista je zřítelnicí Božího oka. Již od počátku jeho církev čelila odpadlíkům a falešným prorokům. Prvotní církve – společenstva, jež zakládal Pavel a apoštolové – si byly plně vědomy, že na ně Bůh myslí. Kristovým následovníkům nebylo odmítnuto nic „ prospěšného k růstu a neotřesitelného“. Byla jim dána pravda, nejen ve slově, ale i v demonstraci a síle Ducha Svatého.

Pavel varoval Timoteje, že přichází doba, kdy někteří z Božího lidu „ nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím.“ (2 Tim 4; 3-4)

Historie dokazuje, že se stalo přesně to, co Pavel předpověděl. Poté co zemřeli apoštolové - a generace jimi vyučovaná – zaplavilo církev zločinné spiklenectví. Věřící byli klamáni podivnými doktrínami, vědami a filosofií, jež podlamovali Kristovo evangelium.

Zamyslete se nad tím,co Pavel řekl o čistotě Kristovy církve: „…jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova, aby ji před sebou postavil jako slavnou církev bez jakékoli poskvrny a vrásky, aby byla svatá a bez úhony.“ (Ef 5; 25-27)

Největší Boží zájem není zaměřen na odpadlou církev. Odpadlíci nejsou schopni zabít nebo zničit církev Ježíše Krista. Navzdory všem problémům má Bůh vše pod kontrolou a jeho tajuplná, neviditelná a přemáhající církev nevymírá. Dá se říci, že řeka Ducha Svatého teče do „mrtvého moře“ odpadlé církve, čelíce hříchu a vlažnosti. A to způsobuje, že vytryskne nový život.

Ti, kteří se nakonec oprostí od mrtvé církve mohou být možná v menšině. Ježíš nicméně prohlásil: „Pole jsou zralá ke žni. A je čas, aby na ně dělníci vyšli.“ Nikde v Bibli se nepíše, že by Duch Svatý už odešel a zanechal za sebou pustou úrodu. Boží Duch stále pracuje, přesvědčuje, přemlouvá a směruje ztracené ke Kristu, včetně odpadlíků.

Oblak nebeských svědectví nás upozorňuje, že bychom neměli soudit či se soustředit na to, že „zaskakujeme“. Je to stále Duch Svatý, kdo čeká, aby naplnil každou ochotnou nádobu.

Bůh stále miluje svou církev, poskvrněné i všechny ostatní!