ROZŠÍŘENÍ SRDCE

Evangelisté George Whitefield a John Wesley byli dva z největších kazatelů celé historie. Tito muži kázali tisícům na otevřených mítincích, na ulicích, v parcích a vězeních. Skrze jejich službu přišlo mnoho lidí ke Kristu. Ale v jedné věci ohledně učení vznikl mezi těmito muži spor. Jednalo se o otázku toho, jak je člověk posvěcován. Oba tábory zastávaly své učení tak silně,že dokonce mezi některými následovníky těchto směrů došlo k výměně zlých slov.

Následovník Whitefielda k němu jeden den přišel a zeptal se ho,“Uvidíme Johna Wesleyho v nebi?“ Ve skutečnosti se tím vlastně ptal,“Jak může být Wesley spasen, když káže takové nesmysly?“

Whitefield odpověděl, „Ne, Johna Wesleyho v nebi neuvidíme. On bude tak vysoko, blízko Kristova trůnu, tak blízko Pánu, že my ho neuvidíme.“

Pavel nazývá tento druh ducha jako „rozšířené srdce“. A on jej sám měl, když psal Korintským, sboru, kde ho někteří obviňovali z tvrdosti a vysmívali se jeho kázání. Pavel je ujišťoval, „Pro vás, Korinťané, se otevřela naše ústa a rozšířilo se naše srdce.“(2 Korintským 6:11)

Když Bůh rozšíří tvé srdce, najednou je odstraněno tolik hranic a bariér. Už nevidíš skrze úzký objektiv. Místo toho zjistíš, že tě Duch Svatý vede k těm, kteří jsou zranění. A zranění jsou přitahováni k tvému soucitnému duchu magnetickou přitažlivostí Svatého Ducha.

Cítíš soucit v srdci,když vidíš zraněné lidi? Když vidíš bratra nebo sestru, kteří klopýtají v hříchu, nebo mají problémy, máš pokušení říci jim, kde je jejich problém? Pavel říká, že zranění potřebují být obnoveni duchem trpělivosti a pokory. Potřebují se setkat s duchem, kterého demonstroval Ježíš.

V mém srdci je volání pro mé zbývající dny:“Bože, vezmi všechnu omezenost mého srdce. Chci tvého ducha trpělivosti pro ty, kteří jsou zranění.. tvého ducha odpuštění, když uvidím někoho, kdo padl..tvého ducha obnovení, který vezme jejich hanbu.

„Vezmi z mého srdce každou výlučnost, a rozšiř moji kapacitu milovat své nepřátele. Když se setkám s někým, kdo je v hříchu, pomoz mi jej nesoudit. Místo toho, dovol, ať ze studnice v mém nitru, vyplyne k nim láska. A ta láska, která se jim ukáže, ať roznítí v nich lásku pro druhé.“