PŘÍSTUP K PÁNU

Hledal jsem Pána v modlitbě a zeptal jsem se ho, „Jaká je nejdůležitější stránka toho, že jsme stvořeni jako Tvůj chrám?“ Toto mi přišlo za odpověď: přístup se smělostí a důvěrou.

Pavel říká o Kristu, „V něm smíme směle a s důvěrou skrze jeho víru přistupovat k Bohu“(Efezským 3:12).

V židovském chrámu byl velmi omezený přístup k Bohu. Ve skutečnosti, takový přístup byl možný pouze pro nejvyššího kněze, a jen jednou v roce. Když nastal daný čas, kněz vstoupil do Boží přítomnosti v chrámu s bázní a třesením. Věděl, že může být sražen za přiblížení se k trůnu milosti s neodpuštěným hříchem ve svém srdci.

Dnes Bůh opustil tento malý, omezený prostor. A přišel přímo k nám, do vší naší hanby a špíny. On nám praví, „Přišel jsem, abych bydlel v tobě. Nemusíš přede mnou skrývat svou špínu a beznaděj. Vybral jsem si tě, protože tě chci přivést k sobě, do mého příbytku.“

„Pošlu svého Ducha Svatého, který vás posvětí. On očistí a vymete každé místo, připraví vaše srdce jako moji nevěstu, ale to ještě není všechno. Chci vás posadit po své pravici a naléhavě vás žádám, přistupte směle k mému trůnu, s důvěrou. Toužím, abyste mě žádali o sílu, milost, moc, vše co potřebujete. Přinesl jsem nebe na zem, do vašich duší, takže můžete mít přístup k tomu všemu. Jste bohatí, jen si to stále neuvědomujete. Jste dědicové mé slávy.“

Jediná možnost, že tvé tělo je svaté, je díky tomu, že v něm bydlí Duch Svatý. A zůstává svatým pouze Jeho kontinuální přítomností a mocí. Nemůžeš to zvládnout sám. Byl bys jen nervózní troska, která se snaží hlídat všechny vchody. Byl bys jen odrazen neúspěchem, kdy se snažíš udržet venku všechen prach a špínu, která se dere dovnitř. Je únavné běhat z místa na místo, zametat a čistit, snažit se, aby vše vypadalo dobře.

Každý křesťan ať se raduje z jedné skutečnosti: Bůh je v nás! A když On je vždy s námi, kdo může být proti nám?