PROSIL JSEM ZA TEBE

Pán řekl Petrovi: "Prosil jsem ale za tebe, aby tvá víra neselhala" (Lukáš 22:32). Když se dívám na tuto úžasnou ukázku Kristovy lásky, uvědomuji si, že nevím téměř nic o tom, jak milovat ty, kdo upadnou. Ježíš je bezpochyby "ten, který miluje" tak, že je "bližší než bratr" (Přísloví 18:24)

Ježíš vidí v Petrovi to dobré i to špatné a ví, že "tento muž stojí za záchranu! Satan ho chce, ale já ho chci o to víc". Petr opravdově miloval Pána a Pán opravdově miloval Petra přesto, že znal jeho povahové rysy.

Ježíš řekl "Modlil jsem se za tebe", ne Budu se modlit!" Ježíš pravděpodobně strávil hodně času povídáním o Petrovi se svým Otcem -- jak ho miluje, jak je ho potřeba v Božím království, jak si ho váží jako přítele.

Pane, dej nám všem takovou lásku! Tak budeme schopni varovat někoho, kdo se řítí do neštěstí, stejně pevně, jako Ježíš varoval Petra. Tak budeme moci říct, "Prosím za tebe!" Musíme to říci v lásce a ne obviňovat.

Vezměte tyto lidi k Božímu trůnu, proste, aby prošli svými zkouškami vítězně se zachovanou vírou. Ježíš Petra nepoučoval, Ježíš prostě řekl, "Prosil jsem za tebe".

V řečtině je v této větě použito množné číslo, tedy "vás". Ježíš nemluvil jen k Petrovi, ale ke všem učedníkům -- a také k nám. "Prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, jež jsi mi dal, neboť jsou tvoji... Svatý Otče, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal... Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je uchránil před zlým" (Jan 17:9, 11, 15)

Nezáleží na tom, čím procházíš, ani na tom, co leží před tebou. Jestli máš srdce plné lásky k Ježíšovi, On se za tebe modlí.