KRÁL SODOMY by Claude Houde

V knize Genesis vidíme jak Abraham, model naší víry, roste, prosperuje a pokračuje v naplňování toho, co pro něj Bůh připravil. Na příkladu jeho životního příběhu představuje Bible život růstu a pokroku všem věřícím do všech míst, kam jsou postaveni “od víry k víře a od síly k síle.“ Ve 14. kapitole knihy Genesis nám Abraham zjevuje jedno z nejdůležitějších a přesto často zanedbávaných tajemství chození ve víře. Víra tak bude v našich životech hluboce zakořeněna a bude mít i věčné následky (viz Genesis 14:17-24).

Tento oddíl ukazuje Abrahama vítězně se vracejícího z bitevních polí. Při návratu Abraham potkal dva krále: krále Sodomy a krále Sálemu. Král Sodomy přišel z místa ohně, z plamenů. Název “Sodoma“ znamená “sežehnuté místo.” Prosím, čti pozorně jeho slova, protože nepřítel našich duší mluví i v našich životech a v této době stále stejně. Ten král toho místa ohně, sežehnutého místa, říká: ‘Dej mi lidi, majetek si nech.’” Pochopil jsi to? Slyšíš tato slova? Jsem jimi otřesen. V dnešní době je církev sobecká a egoistická, hladově materialistická a bezohledně soběstředná. Jejím jediným cílem a starostí je její vlastní blaho a jediné poselství, které uznává je požehnání, blahobyt a materiální dostatek. Byla zaslepena věky trvajícím ďábelským pokušením inspirovaným samotným peklem.

Drahý čtenáři, byli jsme ovlivněni takovýmto evangeliem, které hlásá jen požehnání sebe samého? Odevzdali jsme své “duše” našemu věčnému nepříteli? Ježíš učí, že je zde zloděj, který přišel, aby kradl, zabíjel a ničil. Víra, která odmítne nabídku krále Sodomy, přinášející jenom zatracení a odolá pokušení žít jen pro “majetek“, je víra zanícená pro to, co je věčné. Tato víra žije pro “duše.” Víra, která zůstává na tajném místě je živa denním obnovováním Jeho duchem, který v nás rozněcuje Jeho božský charakter – posouvá nás kupředu, uschopňuje nás, obnovuje v nás touhu sloužit, modlit se, milovat, dávat - zkrátka každodenně dělat vše, co je v našich silách, abychom naplnili to, co je naším věčným posláním: získávat duše. My odmítáme “nechat si majetek“ a ztratit duše.

__________ 

Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church - Církev nového života) v Montrealu v Kanadě, častý řečník na konferencích Expect Church Leadership Conferences organizovaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením vzrostla New Life Church z hrstky lidí na více než 3 500, a to na území Kanady, kde je jen málo úspěšných protestanských církví.