NEBOJTE SE by Gary Wilkerson

Položím vám jednoduchou otázku: byli jste vysvobozeni? Asi řeknete, no samozřejmě, Ježíš mě vykoupil a posvětil mě a já žiju pro Něj. To je přece svědectví každého věřícího.

Další otázka tedy zní: Odráží váš každodenní život tu úžasnou svobodu, kterou jste teď popsali? Řekli by vaši přátelé, manželé a manželky, děti, že jste vysvobozeni? Nebo patříte k zástupům křesťanů co mají pocit, že se vezou na duchovní horské dráze? Jednu chvíli je váš život s Ježíšem velmi duchovní a hned potom se propadáte do hlubin velmi světských?

Přijímáme vírou velké teologické pravdy o tom, co pro nás Ježíš udělal - spása, vykoupení, posvěcení, vysvobození. A přesto tyto "duchovní pravdy" pro spoustu z nás existují v jiném světě. V neděli zpíváme a radujeme se z toho, co pro nás Ježíš udělal - ale je Jeho dar svobody reálný v našem každodenním životě?

Někdy všichni bojujeme o to, abychom si udrželi čisté myšlenky a podle nich se i chovali. Kdykoli zklameme - což je často - přemítáme, "Opravdu mě Bůh vysvobodil?" Pokud na to odpovídáš NE - pokud se cítíš přivázaný k té horské dráze - možná se bojíš o své postavení u Boha. Možná někdy i pochybuješ o svém spasení. Příteli, to není svoboda. Takže co to vlastně doopravdy znamená, být svobodný v Kristu?

První odpověď najdeme u Ježíše, který říká: "Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? ... Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno." (Matouš 6:27,33)

Poslední dobou mi dělá starosti něco velmi skutečného - můj věk! Když mi bylo kolem dvaceti, díval jsem se na svého otce, kterému bylo přes padesát a říkal jsem si, "Je strašně starý!" A teď je přes padesát mně, můj život už je dávno za polovinou a já z toho začínám mít strach. A Ježíšova odpověď? "Gary, copak si k životu můžeš přidat jedinou hodinu? Neboj se."

Kristus má stejnou odpověď i pro všechny, kdo jsou nervózní ze svého duchovního života. Nebojte se. Nezáleží na tom, jak moc si připadáte zlomení a jak moc se vám zdá, že na své duchovní cestě klopýtáte, On říká: "Jste nová stvoření". Ve chvíli, kdy jste se rozhodli Ježíše následovat, učinil vás novým stvořením - a to se nikdy nezmění. I když se vám zdá, že jste zabloudili už moc daleko, Ježíš říká, "Nebojte se. Já mám všechno, co potřebujeme, abychom mohli být spolu."