NEMILUJTE TENTO SVĚT

Slovo říká: „Nemilujte svět ani to, co je ve světě“ (1. Janova 2:15). Ježíš varoval, „Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má“ (Lukáš 12:15).

Věci – naše majetky – nás v tomto světě mohou svazovat. Zatímco nebe a peklo se připravují na válku, my jdeme nakupovat. V sázce jsou věčné hodnoty! Konec všeho co známe se blíží – a my jsme zaměstnáni tím, že si hrajeme s našimi hračkami!

Písmo říká o dnech Noeho, „Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne , kdy Noe vešel do korábu“ (Matouš 24:38). A za dnů Lota, „Jedli, pili, kupovali, prodávali a stavěli“ (Lukáš 17:28).

Tato činnost nebyla sama o sobě zlá. Určitě i sám Noe musel kupovat a prodávat. Stavěl přece také plných 120 let! Klíčem zde je, že lidé dělali všechny tyto věci až do dne soudu, takže nikdo si nedával pozor, nikdo neposlouchal, nikdo se nepřipravoval.

Přítel misionář mi nedávno napsal z Hong Kongu, že v jeho malém bytě spalo osmnáct studentů z Číny, kteří utíkali před komunismem. Neměli žádné peníze, jen oblečení, které měli na sobě.

Tito křestané jsou příkladem lidí, kteří opustili svoji zemi v touze po svobodě. Neutíkali ze své země, protože by chtěli západní materialismus. Chtěli žít v zemi, ve které mohou celou duší chválit Boha. Oproti tomu církev neroste, ale zakopává se – do svých televizorů, do svého pohodlného života.

V mé duši zní úžasná slova, která řekl Ježíš svým učedníkům - že z každého prázdného slova budou skládat účty (Matouš 12:36). Jestliže musíme skládat účty z každého slova, nebudeme voláni k tomu, abychom skládali účet také z promarněného času a peněz?

Budeme stát před Pánem a skládat účty. Proto uděláme nejlépe, když se nyní sami sebe zeptáme: Jaké jsou naše důvody pro to, že jsme tak špatně připraveni? Proč jsme tak sobečtí? Proč jsme tak rozmařilí?