OBNAŽENÁ VÍRA by Nicky Cruz

Mnoho lidí si myslí, že moje vášeň pro Ježíše pochází z roků studia, modlitby a služby, ale v tom se mýlí. Pochází z vidění Boha, který ke mně přišel, když mě život nechal zcela nahého a opuštěného. Pochází z pocitu Boží přítomnosti v okamžicích mého největšího zklamání a deprese. Pochází z toho, že jsem znovu a znovu tváří v tvář neuvěřitelnému nebezpečí viděl nad sebou Boží ruku.

Pokaždé, když stojím tváří v tvář protřelému příslušníkovi gangu, vidím Davida Wilkersona kázat beze strachu na rohu mé ulice. Pokaždé, když jdu do sousedství, které je prodchnuto zločinem a drogami, cítím stejnou sílu, která táhla Wilkersona na ulice New Yorku před tak mnohými lety. Pokaždé, když držím ve své náruči ztracenou a bolavou duši, cítím Boží moc a přítomnost.

Jsem závislý jen na Bohu. Bůh použil bolest mé minulosti k tomu, aby mě ponořil hlouběji a přitáhl mě blíže k Sobě. Vše zlé, co zamýšlel satan, použil Bůh pro svoji slávu. Každá radost, kterou v životě přijímám bledne ve srovnání se vzrušením, když vidím že Bůh dosahuje nemožného, když vidím, jak Bůh zasahuje temná srdce a přináší světlo, jak Bůh rozlévá Svoji milost na všechny, kteří potřebují odpuštění.

Je lehké uznat Boha a Jeho moc aniž bychom ji zažili, věřit v Jeho nadvládu aniž bychom Jej kdykoliv volali, aby udělal v našem životě mocné věci. Vidíme Jej svou myslí, ale nikoliv svým srdcem. Nikdy neobsáhneme tu moc, kterou kážeme. Nikdy nevoláme Boha, aby mocně jednal v naší přítomnosti —aby vzal naší víru a použil ji k tomu, aby pohnula horou a vrhla ji na dno moře!

Obnažená víra požaduje, abychom se naučili snoubit mysl a ducha. Požaduje, abychom odhodili svoji pýchu, pochybnosti a strach a postavili se před Boha prázdní a zlomení, jen s nefalšovanou a neuhasitelnou důvěrou.

__________

Nicky Cruz, mezinárodně známý evangelista a plodný autor, který se obrátil k Ježíši Kristu od života v nenávisti a zločinnosti poté, co potkal v roce 1958 v New Yorku Davida Wilkersona. Příběh o jeho dramatickém obrácení poprvé zazněl v knize Davida Wilkersona Dýka a kříž a pak jej později popsal sám Nicky ve svém bestselleru Utíkej, malý, utíkej.