ONI NEČEKALI NA BOHA

Tato tlupa Izraelců předešla Boha a zorganizovala malou armádu. Naplánovali strategii a vyrazili sami. Ale když je nepřátelé uviděli, pronásledovali izraelské vojáky „hnali se za nimi jako vosy a rozprášili je.“ (Deuteronomium 1:44).

Viděl jsem strašlivé příklady věřících, kteří nikdy nevešli do Božího odpočinku. Pán je přivedl na místo krutého testování – krize v rodině, finanční strádání, problémy v manželství – ale oni nečekali se svým jednáním na Boha. Místo toho jej obviňovali ze zanedbávání a snažili se vyřešit svou krizi sami. Dnes nemají tito věřící žádný klid, žádný pokoj, žádné vědomí o Boží přítomnosti. Místo toho žijí v neustálé pochybnosti. A zdá se, že jdou z jedné krize do druhé. Všechno, o čem dokáží mluvit, je jejich úplně poslední problém. Ale každý ždibec jejich zmatku je způsoben jedinou věcí: nevírou.

Žalmista říká: „Svá léta končíme s povzdechem.“ (Žalm 90:9). Žalmista mluví o nevěřících. Jaký titulek nese jejich vyprávění? Ti všichni žili a zemřeli nadarmo. Je to ten samý příběh, který slyšíme, když lidé povídají o svých nevěřících rodičích: „Všechny své roky prožili jako nudní patroni. Nedělali nic jiného, než že reptali a stěžovali si. A zemřeli sami a zapomenutí.“

Tohle je děs nevíry. Přeruší tvou duchovní historii, takže všechno, co si o sobě pamatuješ, je zbytečný, promarněný život. Když se ptali mladé generace Izraelců: „A co dědeček a babička?“ Dostali odpověď: „Jenom reptali a stěžovali si. Neměli nic, pro co by žili, tak jen tak složili ruce v klín a čekali, až zemřou.“

Praví věřící se poznají podle toho, že věří Bohu, i když jejich modlitby nejsou zodpovězeny. Nezáleží na tom, jestli je všechen jejich majetek pryč nebo jestli dokonce stojí tváří v tvář smrti. Přejí si vstoupit do Božího odpočinku. Co je svědectvím takového života? Oni si „odpočinuli od svých skutků.“ (4:10). Nebdí již v noci, aby se snažili vyřešit své problémy svou moudrostí a dovedností. Místo toho předávají všechno Ježíši. Nezáleží na tom, zda je výsledkem zisk nebo ztráta. Zaměřují se pouze na to, že Bůh má plán a že ho v jejich životech naplní.