VĚRNÝ PRŮVODCE by Gary Wilkerson

“Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. . . . ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je.” (Jan 10:2-3, NLT).

Všichni potřebujeme vedení pro rozhodnutí v životě. Přesto, ve světě tak chaotickém jako je ten náš dostat dobře vedení není vždy jednoduché nebo snadné. Ježíš říká, že je to jiné pro křesťany. Vysvětluje ve výše uvedeném oddíle, že Jeho následovníci —“Jeho vlastní ovce”—slyší Jeho hlas a “přichází k Němu.” Je zde obraz dobrého pastýře, který poskytuje Svým ovcím všechnu péči, kterou potřebují.

Dostačuje to pro těžká rozhodnutí, která musíme všichni udělat? Každý z nás má vážné věci na rozhodování: “Koho si vezmu? O jaké povolání budu usilovat? Jaký je můj smysl života?” Tato rozhodnutí mohou být dělána s napětím, zvláště pokud litujeme špatných rozhodnutí udělaných v minulosti. Můj život byl ohromně požehnán Bohem, ale já nechci, aby mé děti nebo vnoučata dělala chyby, které jsem dělal já. Jako každý rodič, chci jim poskytnout to nejlepší možné vedení.

Dobrá zpráva je, že máme pastýře, který je nám věrným průvodcem ve všech věcech, nehledě na to, jak nedokonalá jsou naše rozhodnutí. Ježíš má autoritu, aby nás provedl do úžasně požehnaného života, nehledě na naše selhání. Opravdu, Ježíš říká, že On je smyslem našich životů: “Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.” (Jan 10:10, NLT).

Všichni víme, že je důležité následovat kvalitního průvodce. Přemýšlej o velkých životních rozhodnutích, které jsi udělal: Kdo tě vedl? Jaká byla jejich zkušenost? Jakou schopnost a znalosti použili, aby tě dostali tam, kam jsi chtěl jít?

Někteří průvodci v životě mají znalosti, aby nás dostali skrze některá obtěžující dilemata. Ale mají také znalosti, aby náš provedli do hojného života,který zaslibuje Ježíš? Neboť náš Pán Ježíš chce více než dělat průvodce—On vytváří přátelství. On chce, abychom znali více než jen kdy a kam jít. On chce, abychom měli bohatá požehnání tím, že Jej budeme znát osobně v každé oblasti života. A tak zatímco my jsme zaměstnaní tím, že hledáme manuál pokynů, On říká velmi jednoduše, “Následuj Mě.”