ZJEVNÁ NEMOŽNOST

Kádeš je místo zjevné nemožnosti. Ten název pochází z hebrejského slova, kořene, které znamená „uprchlík, tulák, poutník.“ Ve zkratce, pokud uděláš špatné rozhodnutí na tomto místě, skončíš touláním se divočinou po zbytek života.

Mnoho křesťanů se zde právě teď nachází. Bůh jim dal své zavazující sliby. Dal jim s Ním úžasnou minulost, činil jim zázrak za zázrakem vykoupení. Ale přišel k nim ten zlý se lží, říkal jim, že to nezvládnou. Přesvědčil je, že nejsou dost dobří, že Bůh se na ně stále hněvá za jejich minulé hříchy a že jim nikdy neodpustí.

Řekni mi: Začal jsi už přijímat takové lži? Myslíš si, že tě Bůh potopí, když budeš v krizi? Pokud ano, pak jsi v nějakém úseku své cesty přestal brát Boha v Jeho Slovu vážně. Nejednal jsi podle Jeho příkazu, a co platilo pro Izraelce, platí i pro tebe: Zkouška, které čelíš na Kádeši, určí tok tvých zbylých slz.

Tak jako Izrael i tebe Bůh nese skrze strastiplnou divočinu. Když se díváš zpět, můžeš si vybavit to hrozné testování, kterému jsi čelil, ty bolestivé nezdary, které jsi přetrpěl. Prošel jsi utrpením, o kterém sis myslel, že se z něho nikdy nedostaneš. Ale Bůh byl k tobě ve všem věrný. Pokaždé ti milosrdně podal ruku a zvedl tě. A ty teď můžeš říct, „Bůh mě nikdy nepotopil. Stojím tu dnes díky Jeho milosti. Skutečně, Bůh mě nesl ve své náruči tak jako Otec nese své dítě.“

Kromě toho - Bůh tě vyvedl, aby tě mohl znovu přivést. Je pro tebe přichystaná zaslíbená země stejně jako pro Izraelce: „Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou.“ (Židům 4:9) Pán tě zachránil, aby tě dovedl do místa pokoje. Co je ten pokoj? Je to místo neochvějné víry a jistoty v Pána. Je to místo důvěry v Jeho zaslíbení, důvěry, která tě uvidí i skrze tvé nejtěžší časy.

Ale aby ses mohl dostat do onoho místa pokoje, musíš nejprve projít Kádeší. Když jsi tam, čelíš tváří v tvář bitvě, která je nanejvýš intenzivní, je to něco, co jsi dosud nezažil. Jsou tam nepřátelé, obři, vysoké zdi, věci, které působí naprosto neporazitelně. A ty musíš položit svou absolutní důvěru v Boha, že On tě vším provede.