BŮH PO NÁS CHCE, ABYCHOM SE NAUČILI POZNÁVAT JEHO HLAS!

Ti, kdo doopravdy znají Boha, se již naučili rozpoznat jeho hlas mezi všemi ostatními hlasy. On chce, abys byl naprosto přesvědčen, že s tebou touží hovořit – říci ti věci, které jsi nikdy předtím neviděl ani neslyšel.

Není tomu dlouho, co mi Pán ukázal, že stále váhám, zda skutečně slyším jeho hlas, když ke mně mluví. Vím, že on mluví a že ovce potřebují znát Pánův hlas. Pochybuji ale o své schopnosti jej slyšet. Strávil jsem mnoho času „zkoumáním“ toho hlasu, který jsem slyšel. A když byl příliš silný nebo příliš tajemný, myslel jsem si: „To nemůže být Bůh. Mimo to, ďábel může také mluvit. Tělesná přirozenost mluví; lživí duchové mluví.“ Spousta hlasů k nám přichází neustále. Jak mohu poznat Boží hlas?

Věřím, že od těch, kdo by slyšeli Boží hlas, jsou požadovány tři věci:

1. Musíš mít neotřesitelnou důvěru, že Bůh chce s tebou hovořit. Musíš být o tom nezlomně přesvědčen. Opravdu je Bohem, který mluví. Chce, abys poznal jeho hlas, a tak mohl činit jeho vůli. To, co ti Bůh říká, nikdy nepřesáhne hranice Písma. A abys jeho hlasu porozuměl, nemusíš být nijak zvlášť pomazaný anebo mít titul. Všechno, co potřebuješ, je srdce, které říká: „Věřím, že Bůh touží se mnou hovořit.“

2. Musíš si na to udělat čas a ztišit se. Musíš být ochoten uzavřít se uvnitř sebe sama s Bohem a nechat všechny ostatní hlasy, ať zmlknou. Popravdě, Bůh k nám hovoří po celý den. Ale kdykoli chtěl v mém životě něco vybudovat, jeho hlas přišel pouze poté, co jsem nevpustil dovnitř žádný jiný hlas (kromě jeho hlasu).

3. Musíš žádat ve víře. Od Boha nic nezískáš (včetně slyšení jeho hlasu), dokud nebudeš opravdově věřit, že je schopen předat svou mysl do naší a uschopnit nás, abychom pochopili jeho dokonalou vůli.

Ježíš řekl: „Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu? Nebo mu dal štíra, když ho prosí o vejce?“ (Lukáš 11:11-12). Jinak řečeno: „Jestliže požádáte vašeho nebeského Otce o slovo – jasný směr, božskou opravu nebo konkrétní potřebu – pomyslíte si, byť jen na chvíli, že by místo toho nechal ďábla, aby přišel a podvedl vás?“

Bůh není šprýmař! Nedovolí ďáblu, aby tě podvedl. Když mluví Bůh, přichází pokoj! A satan nemůže tento pokoj zfalšovat. Pokud jsi na tichém místě spočinutí a přesvědčen, že Bůh může k tobě mluvit, potom máš jistotu, která nikdy nepodlehne změně. Můžeš jít tisíckrát zpět k Bohu a obdržíš to samé slovo – protože je to pravda.