OVLADAČI HADŮ

Nemůžeš efektivně pracovat pro Krista, aniž bys byl ochoten vzít na sebe rizika, která to zahrnuje. Ježíš varuje ohledně nebezpečí střetnutí se s hady.

Já to říkám mírně, ale Bible říká, že bezbožní jsou jako jedovatí hadi a my musíme být snake handlers. Myslím si, že je příznačné a podstatné, že Bible nazývá satana „ten starý had“ (Zjevení 12:9). A Kristus zaslibuje, „Budou brát hady do ruky...“ (Marek 16:18).

Ježíš řekl, „Vyjdi na cesty a mezi ploty a přinuť lidi přijít..“ (Lukáš 14:23). Ale v Kazateli jsme varováni: „...kdo boří zeď, toho uštkne had“ (10:8). Křoví jsou plná hadů, nám ale jako rybářům lidí je řečeno: „ Který z vás otců podá svému synu hada, když poprosí o rybu?“ (Lukáš 11:11).

Přemožitelům je zaslíbeno „...a jestliže vypijí něco smrtícího, nic se jim nestane...“(Marek 16:18). To se vztahuje nejen na misionáře nebo další věřící náhodně pozřivší jed, ale něco mnohem většího je ukryto v tomto Slově. Právě tak jistě jako křesťan přijímá Kristovu krev – řeku života, jeho Boží lásky a krásy – tak nevědomě pije také jed tohoto světa, když jde kázat evangelium.

Násaváme do sebe ducha tohoto světa, přijímáme tak smrtelné věci do svých duchovních životů, že nevím, jak bez přijetí ochrany Božího ducha, mohou křesťanští služebníci vůbec jít tam, kde jsou hříšní. Nemůžeš se ubránit tomu, že se tyto věci do tvého ducha vpíjí. Ale vypiješ-li něco smrtícího během toho, co půjdeš po těch hadech v moci Kristově, jed ti neublíží.

Když mi Pán tuto pravdu začal ukazovat, šel jsem domů a modlil se a mohl jsem cítit dech Ducha svatého, jak proudí skrze mé ústrojí. Jed vyprchal a já mohl vstát pročištěn a „nepoškozený“.