STÁLE VĚŘÍŠ?

Nedávno jsem měl neobvyklý zážitek během meditace s Pánem. Jeho tichý hlas se mne optal: „Stále věříš?“

„Věříš, že tě stále miluji bezpodmínečně – že jsi právě teď veden Duchem svatým – že vím o každé tvé slze – že právě teď na tomto místě a v tuto hodinu jsi v dokonalé vůli Boží?“

„Věříš, že všechny věci napomáhají k dobrému těm, kdo mne milují – že slyším tvé modlitby, i když je neříkáš nahlas, i když se všechno zdá být temné a přemáhá tě to – když strach zaplaví tvou mysl i duši – když se zdá, že jsem ti zavřel nebesa?“

„Davide, stále věříš, že poskytuji potravu všem živým tvorům: rybám v moři, dobytku, drůbeži, všem lezoucím tvorům? Stále věříš, že mám spočteny všechny vlasy na tvé hlavě – že si všímám každého ptáka, který spadne na zem? Opravdu tomu věříš?“

„Stále věříš – když přichází smrt ke tvým milovaným? Stále věříš, jak vypovídáš, že dávám pokoj a sílu čelit i smrti?“

„Stále věříš, že tě miluji – odpouštím ti všechny tvé hříchy spáchané v minulosti a v přítomnosti – a odpustím ti všechny hříchy v budoucnosti, pokud ve mně spočineš a budeš mi důvěřovat? Věříš, že jsem informován, když satan posílá své posly, aby ti vštěpovali lži, pochybnosti, rouhání, obavy, beznaděj?“

„Stále věříš, že jsi v mé ruce – že jsi pro svého Spasitele vzácnější než zlato – že tvou budoucností je věčný život – že neexistuje žádná moc, která by tě vyrvala z mé ruky – že se mne dotýká každá ochablost a každé soužení, které zakoušíš? Stále věříš, že tyto věci jsou pravdivé?“

Mou odpovědí je důrazné ANO! Ano, Pane, stále tomu všemu věřím – a věřím o hodně víc!

Přečti si celý 103. Žalm a zeptej se sám sebe: „Stále tomu věřím? Všemu?“