KDO VÁM ŘEKL, ŽE JSTE NEHODNÍ?

Kdo vám řekl, že jste bezcenní – nedobří, k ničemu pro Boha? Kdo vám připomíná, že jste slabí, bezmocní a naprostí zkrachovalci? Že nikdy nevyhovíte Božím standardům?

Všichni víme, že tento hlas pochází od ďábla. To kvůli němu jsme přesvědčení, že se na nás Hospodin hněvá. Satanovy lži slyšíme neustále a pocházejí přímo z propasti pekla.

Kdo říká členům pěveckého sboru, že nejsou hodni zpívat chvály v Božím domě? Kdo říká hudebníkům, že nemůžou svými nástroji uctívat Pána? Kdo říká starším sborů, učitelům v nedělních školách, dobrovolníkům, duchovním a lidem v kostelních lavicích, že jsou bezcenní? Kdo jim připomíná každý hřích i selhání a obviňuje je, že mají špinavé ruce a nečisté srdce? Kdo jim říká, že nemají právo dotýkat se svatých Božích věcí?

Ďáblův hlas, který nás pronásleduje a obviňuje bratry, nám říká: „Bůh vás nemůže použít, dokud se neposadíte a nevyřešíte tuto věc. Nemůžete ani přijít do Jeho domu, dokud se toho sami neuděláte hodnými.

Satan přesvědčil mnohé z vás, kteří čtete tento článek, že jste navždy nehodni toho, aby si vás Hospodin použil. Možná se dokonce necítíte být ani hodni toho, abyste byli nazváni Božím dítětem. Když se podíváte na svůj duchovní život, vidíte jen nestálost. A nepřítel vám dál lže, stále vám připomíná vaše pády a trápí vašeho ducha.

Tady se zastavím a chtěl bych vám něco přiznat: Za celá léta mého duchovního úřadu jsem se nikdy, ani jednou necítil být hoden svého ušlechtilého povolání kazatele. Po celou dobu mé služby Pánu mě zavalovala obvinění, že jsem nehoden mluvit jménem Boha – že nejsem hoden kázat, učit druhé ani je vést.

Nejsem hoden psát tento článek a vy nejste hodni pozvednout ruce a chválit Hospodina. Všichni jsme nehodni – nehodni v naší lidské moci a síle. Ale Ježíš nám řekl: „Já jsem vás učinil hodnými.“

„Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného mnozí se stanou spravedlivými“ (Římanům 5,19).