ÚMYSLNÉ PŘEKÁŽKY

Celé peklo se třese před vroucí a intenzivní modlitbou každého věřícího. Stačí mocná modlitba jednoho přímluvce a pekelnou jeskyní to zní jako zuřící bouře. Neexistuje místečko v pekle, které byzůstalo nedotčené věřícím, který popírá sám sebe, bere svůj kříž a následuje Krista celým srdcem.

Ale přesto všechno je dobré si uvědomit, že každá duše, volající s bolestnou touhou po hlubokém vztahu s Kristem se stává ústředním bodem satanových úmyslných překážek.

Jeden pastor mi napsal: "Mojí největší bitvou není nějaký skrytý tělesný hřích, ale to, jak udržovat důsledný modlitební život a hloubat nad Božím Slovem! Satan mě zřídka láká pomocí nějakéhosexuálního hříchu, ale postará se o to, abych byl natolik zaneprázdněn každodenními záležitostmi života, které pak vytěsnují můj čas na modlitbu a učení. Nedělám to úmyslně, ale většinouuvíznu ve snaze vyřešit nějaký projekt nebo překážku. Tento cyklus se opakuje stále znovu a znovu, a Satan mě tím okrádá o můj čas s Bohem."

Stejně jako miliony dalších opravdových křesťanů, tak i tento upřímný pastor je obětí démonického spiknutí, které má snahu vše překazit. A hlavním cílem těchto dábelských útoků je náš tajnýmodlitební koutek. A jak dokáže ďábel udržet věřící pryč nebo dál od tohoto pro něj hrůzostrašného skrytého místa? Láká je pomocí erotických představ, konejšivých myšlenek na únik skrzealkoholu nebo drog, nebo prostřednictvímí snů o slávě a prosperitě?

Ne, nikdy! Ďábel ví, že osoba spojená s Kristem nebude pokušena těmito vulgárnostmi. Místo toho se ten starý lišák snaží překazit nebo zabránit věřícímu v jakémkoliv pokusu vstoupit do Boží přítomnosti či číst Jeho Slovo.

Společenství v modlitbě nebo studium Božího Slova by nemělo být jen bezděčné. Měli byste to brát spíše jako, že bez modlitby nelze přežít než si jen myslet, že bychom se měli modlit. Jobprohlásil: "řeči jeho úst jsem střežil víc než vlastní cíle" (Job 23:12).

Pouze tehdy, pokud se pro vás stane modlitba dostatečně důležitá, bude se vám dařit si na ni udělat čas!