PODDAT SE BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI

Jednou z věcí, která nás neustále okrádá o radost a pokoj v Kristu, je naše nekonečné úsilí potěšit Pána skrze naše vlastní tělo. Snažíme se potěšit Pána lidskými silami, ale to nikdy nestačí.Jakékoli vítězství bude mít krátké trvání, a příště až budeme pokušeni, padneme ještě hlouběji.

Dábel přichází za tebou a nešeptává ti: „A co ten včerejší hřích, který jsi spáchal? Jsi vinen!”

Na to můžeš odpovědět: „Ne, už jsem poprosil Boha o odpuštění. A požádal jsem Boha, aby mi pomohl to již znovu nedělat. Spadá to pod Jeho krev.”

„Ale stale jsi pokoušen!”

„To je pravda. Ale Ježíš mi poskytne východisko. Jeho Slovo říká, že budu schopen odolat pokušení. Vysvobodí mě, protože to zaslíbil.“ (viz 1. Korintským 10:13).

„Ale On má stále něco proti tobě. V tvém životě jsou stale nevyřešené otázky.”

Když žalobce přináší "tyto nevyřešené věci" a uvnitř tebe ještě stale zuří nějaká válka, pak můžeš odpovědět následovně:

„ I vás, kteří jste mu kdysi byli cizí a svými myšlenkami i zlými skutky nepřátelští, nyní již usmířil. Ve svém lidském těle podstoupil smrt, aby vás před sebou postavil svaté, bez poskvrny a úhony.“ (Koloským 1:21-23).

Můžeš říct: „I když jsem se odcizil ve svých myšlenkách hroznými a zlými skutky, nacházel jsem se uprostřed samého chtíče, a dokonce jsem byl jedním z největších nepřátel Božích, Písmoříká, že On mě miluje. Hledal mě a usmířil mě se sebou. Převedl mě z království temnoty do Jeho království světla, abych s Ním mohl žít v pokoji. On mě miluje!”

Písmo říká, že když se snažíme – pokoušíme se tak vytvořit naší vlstní spravedlnost. „Jelikož neznají Boží spravedlnost, snaží se udržet svou vlastní spravedlnost, místo aby se poddali té Boží.” (Římanům 10:3). Naše vlastní tělo se snaží!