VYKOUPEN KRVÍ JEŽÍŠE KRISTA

„Ještě jsem vše nedostihl – moje tělo stále odolává Duchu – ale já jsem vykoupen krví mého Spasitele a budu zpívat a křičet chvály mému Bohu.”

Připomíná vám to vaši ranní modlitbu? Zřejmě ne. S největší pravděpodobností začínáte svůj den hledáním, jak pokračovat v boji. Zatněte zuby a slibte Bohu, že se nikdy nevrátíte k vašim starým cestám.

Když příležitostně zvítězíte, cítíte se velmi dobře, máte dobrý pocit. Řeknete si,” Zvládl jsem to! Věděl jsem, že pokud oddám své srdce a své myšlenky tak zvítězím.” Tendence pyšnit se za svůj úspěch nás vede k tomu, že soudíme druhé, kteři nejsou vítězové.

Když jsem byl mladší a potřeboval jsem v něčem vítězství, řekl jsem si, “Udělám toto, i když mě to třeba zabije.” Prošel měsíc a já si pomyslel, “Tyto žádostivé myšlenky jsou nyní pryč a já jsem volný!“ Ale vždy to potvrdilo pouze částečné vítězství.

Faktem bylo, že jsem byl přiliš zaneprázdněn usilováním být spravedlivý natolik, že jsem ztratil své chápání právé spravedlnosti – té spravedlnosti, kterou Otec přijímá. Pouze Ježíš Kristus je spravedlivý před Bohem a když stojíme před Otcem, On nás přijímá skrze spravedlnost Krista -skrze Jeho spravedlnost a vítězství.

Ptáte se, “Co mám udělat?” Nu, zaprvé neposlouchejte ďáblovy lži. Zadruhé, vstaňte na své duchovní nohy a začněte chválit Pána. Prohlaste směle, “Mojí vírou v krev Ježíše, přijímám Kristovu spravedlnost. On mě učinil fit a kvalifikoval mě chválit a sloužit mému pánu!”

“V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů“ (Koloským 1:14).

Vykoupení jednoduše znamená “osvobodit.” Byli jsme osvobozeni převzácnou krví Kristovou. Máme právo postavit se proti každému obvinění a říci, “Neberu to ďáble. Nepřijímám. Obvinil jsi mne naposledy. Moje Bible říká, že jsem vykoupen, protože věrím v to, co Ježíš pro mne udělal na kříži. Přiznávám Mu své hříchy a jsem vykoupen – osvobozen!”