MOJŽÍŠOVA PÍSEŇ by Gary Wilkerson

Někteří čitatelé tohoto článku si říkají: „Vím, že mi Bůh dal vizi. Dal mi sen, ale nejsem dostatečně vybaven k tomu, jej dosáhnout.

Mojžíš řekl: „Nejsem výřečný člověk.“ (Exodus 4:10) Jiní by třeba mohli říct, že nezpívají dostatečně dobře nebo nemají vůdcovské schopnosti. Ale Bůh vám říká: „Všechno můžete v Kristu, který vás posiluje.“ Právě tehdy, kdy vám chybí zdroje, uvidíte Boží slávu.

Věřím tomu, že Bůh nám někdy odepírá zdroje. Nedělá to proto, aby nás trestal nebo zranil, ale aby zjevil svou slávu a ukázal, že On má všechno, co potřebujeme – že on to má vše pod kontrolou.

V Exodu 14 čteme o tom, že Bůh posílá Izrael, prchající z Egypta, aby se utábořil u Rudého moře (Exodus 14.2). Táboření u moře v správný čas je skvělé, ale když máte v patách obrovskou armádu vozů a ozbrojených vojáků, pravděpodobně si začnete myslet: „To ne – toto není zrovna to místo, kde teď chci být. Možná to není ten pravý čas a to pravé místo, Bože!“

V takové situaci je pro nás velkým pokušením začít zpochybňovat Boží cesty a říkat Mu: „Kde jsi, Bože? Proč si mne opustil? Proč nedokazuješ svou sílu?“

Víme, že přechod přes Rudé moře byl úspěšný! Po jeho překročení, synové Izraele zpívali píseň, známou jako „Mojžíšova píseň“ nebo „Píseň záchrany“ (Exodus 15:1-2)

„Zazpívám Hospodinu, slavně se vyvýšil:
Koně i s jezdcem smetl do moře!
Má síla, má píseň je Hospodin,
to on se stal mým spasením.
Toto je můj Bůh a já ho chci chválit,
Bůh mého otce, chci ho velebit.“

Toto je také naší písní!