BOŽÍ OCHRANITELSKÁ MOC

Izajáš používá přirovnání k ptákům, aby znázornil Boží ochranitelskou moc nad Jeho lidem: „Jako ptáci, kteří obletují, tak bude Hospodin zástupů štítem Jeruzalému, zaštítí a vysvobodí, ušetří a vyprostí“ (Izajáš 31:5). Hebrejský význam tohoto verše zní: „Jako ptačí samičky poletují kolem svých mláďat, tak činí Jehova, Bůh hostitelů, který rozprostírá svá křídla nad Jeruzalémem.“

Bůh říkal Izraeli: „Jestliže chceš být ochráněn před prudkým útokem nepřítele, pak se ukryj pod má křídla. Zabezpečím tě, zakryji tě stejně, jako ptačí matka zakrývá svá mláďata. Nemusíš již nadále žít ve strachu ze svých nepřátel!“

Dovol mi, ať se tě optám: Nacházíš se právě teď ve velkém boji? Čelíš nepříteli, který je pro tebe příliš silný? Pokud ano, jak chceš zůstat čistý, věrný, podobný Kristu, zatímco jiní okolo tebe padají nalevo a napravo? Jak dosáhneš vítězství nad svými chtíči a pokušeními, když jde proti tobě Satan jako řvoucí lev?

Bůh tě pouze žádá, abys odložil svůj meč a důvěřoval Jemu, že On pozvedne svůj meč místo tebe. Chce, abys došel až k tomu, že řekneš: „Pane, vím, že tato bitva již není moje. Tolikrát jsem selhal. Nyní přicházím k Tobě s pouhou vírou. Pomoz mi, Bože.“

Pán na tebe naléhá: „Přimkni se ke mně během své bitvy. Tvé vítězství je především záležitostí víry v Mou moc a ochotu tě vysvobodit. Když tě nepřítel přemáhá, přijď ke mně a vylij si svou duši. Hledej mne celým svým srdcem a já budu bojovat za tebe.“

Bitva není nikdy naše. Vždycky je Pánova.

„Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost. Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne“ (Žalm 91:4-5).