ÚRODA DUCHA

„Ten, který vám uděluje Ducha a působí mezi vámi zázraky, to tedy dělá na základě skutků Zákona, anebo na základě slyšení víry?“ (Gal. 3:5)

Pavel říká, že Bůh nám uděluje Ducha svatého a činí tak ne podle našich skutků, ale podle naší víry v Něj.

Ježíš je jediná osoba, která kdy měla Ducha svatého bez omezení. Bylo mnoho mužů a žen během historie, kterým byla dána velká míra Ducha. Tito věřící vždy věděli, že se nemusí snažit plakat nad ztraceným, rozvráceným světem, protože Duch svatý ten pláč v nich vypůsobí.

Náš díl je se modlit: „Duchu svatý, ty znáš každého z okruhu mého vlivu, kdo je usvědčován, protože Ty jsi ten, kdo je usvědčuje. Vidíš každou slzu prolitou během tiché noci a znáš každého, kdo je zoufalý a volá o pomoc. Jsem tvůj nástroj. Naplň mě tvým břemenem a veď mě k těm, které jsi připravil.

Bůh nás chce zmocnit z jednoho důvodu – dostat nás do ulic, naplnit je jeho Slovem a nechat se vést Duchem. Chce, abychom byli schopni mluvit pronikající usvědčující slově, které má nezaměnitelný oheň Ducha!

Hýbe se něco v tvé duši nad ztracenými? Neseš břemeno za ty, kteří jsou v okruhu tvého vlivu? Nebo se jen nekonečně zaměřuješ na své vlastní potřeby? Pokud neznáš Kistovo srdce a nemáš jeho břemeno, nikdy nemůžeš očekávat, že jím budeš použit.

Pro mnohé křesťany nemusí být služba pro věčnost v daleké zemi, ale může se soustředit na rodinu, přátele, spolupracovníky. Požadavky jsou přesto stále stejné. Abychom zasáhli ztracené, musíme žádat Pána, aby je usvědčoval a připravil naše srdce příhodným slovem.

Posti se a modli a potom žádej Ducha svatého, aby tě vedl k těm, které usvědčuje a připravil je slyšet jeho slovo. Potom doufej v jeho vedení a moc činit neskutečné!