NIKOLI MOCÍ

Mnozí dnešní křesťané, kteří se pokoušejí dosáhnout vítězství nad tělesností, se uchylují k výtvorům lidí, stejně jako to činil Izrael. Jedním do očí bijícím příkladem je nespočetné množství pomůcek ve formě knih na poličkách křesťanských knihovniček. Doslova tisíce knih slibují zaručené způsoby, jak zlepšit, upokojit a přemoci své tělo. Vskutku, kam se podíváme, tam se nám nabízejí tělesné možnosti k uspokojení všech našich potřeb. Církve slibují shromáždění s pomazaným obrozením, kde jsou veškeré naše potřeby naplněny modlitbou a dotekem. Evangelisté nabízejí instantní vysvobození, instantní uzdravení, instantní slova od Boha.

Je pravdou, že Bůh dal Izraelitům v jejich situaci možnost zvolit si Jej anebo tělesnost. Řekl: „Pusť se do toho a prozkoumej svou vlastní vůli. Ponoř se hluboko do svého nitra, studuj své knihy, plánuj své strategie, dělej všechno, o čem víš, jak to vykonat. Ale stále se budeš opírat o paži své tělesnosti. Žádná z tvých snah ti nepřinese jediný moment vítězství.“

Čím více studuji Boží Slovo, tím se mi stává jasnějším: Veškeré lidské úsilí o vysvobození z hříchu je odsouzeno k selhání. Bůh nás nechá projít čas od času něčím, co nám dá pěkně zabrat, dokud nebudeme zcela přesvědčeni, že musíme zemřít veškerým snahám tělesnosti.

Když se Izrael pokoušel porazit svého mocného nepřítele lidskou silou, Bůh okamžitě tuto snahu odsoudil: „Tu klopýtne ten, kdo poskytuje pomoc, a padne ten, kdo ji přijímá; všichni spolu zhynou“ (Izajáš 31:3). Boží Slovo prohlašuje velice jasně, že všechna vítězství závisí na samotném Bohu. Pouze On má moc nás vysvobodit od našich nepřátel.

Můžeš mít zbožné odhodlání, pevné morální zázemí, neposkvrněnou mysl. Ve skutečnosti můžeš být jedním z nejčistších lidí, kteří chodí po této zemi, Bible však říká, že žádné z tvých lidských obdarování či schopností se nikdy nemůže potýkat s ďáblem. Tvé vlastní snahy vždycky selžou.

Pokud se nacházíš v průběhu zápasu, který tě přemáhá, musíš pochopit slovo, které dal Bůh Zacharjášovi: „Ne mocí, ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů“ (Zacharjáš 4:6).