NOVÝ ČLOVĚK

Boží Novou smlouvu s námi lze shrnout do jednoho mocného prohlášení: Je to Jeho neodvolatelný slib, že vysvobodí svůj lid od nadvlády hříchu – skrze moc Ducha svatého!

Tato Nová smlouva ruší všechny naše mrňavé snahy potěšit Boha naší tělesností. Je to konec všeho našeho úsilí přemoci hřích, ať už pomocí naší odhodlanosti, síly, zdůvodňováním nebo jinými skutky těla. Stručně řečeno, Boží Nová smlouva z nás snímá veškerý tlak – a všechno to přesouvá na Něj!

Všude v této smlouvě Pán říká: „Již tě nebudu žádat, abys mi přinášel zbožné srdce. Raději odstraním tvé kamenné srdce – a dám ti nové srdce, které po mně bude toužit. Způsobím, že budeš nejen chtít, ale i činit to, v čem mám zalíbení, skrze moc Ducha svatého!“ (viz Ezechiel 11:19-20).

Jednoduše řečeno, Nová smlouva znamená konec člověka, který „všechno zvládne“ a říká: „Všechno to zvládnu ze své vlastní síly. Kdybych jen trávil víc času v modlitbě a studiem Bible – kdybych jen mohl domyslet až do konce své problémy – byl bych schopen změnit svůj život.“

Nová smlouva říká tedy sbohem tomuto starému „všechno zvládajícímu“ člověku – a představuje „člověka nového“. A ten říká: „Ze své vlastní síly nedokážu nic, ale všechno mohu skrze moc Ducha svatého!“

Jedna z nejdůležitějších věcí, kterou jsem se při svém studiu Nové smlouvy naučil, je, že jde vlastně o tajemství, jak překonat poslední dny. A jak se přibližuje doba Kristova návratu, ďábel pošle proti Božímu lidu takové divoké a démonické moci, jaké svět ještě nikdy neviděl.

Vidíme, že se to již děje uvnitř jednotlivých sborů. Satan infiltroval do Božího domu přesně propracované lži, falešná učení, démonické vyučování – a křesťané, kteří nemají soudnost, to všechno hltají. V tuto chvíli krouží po celé církvi mnoho podvodů a bludů. A proto se ptám: „Jak mohou křesťané v takovéto době obstát?

Pán nám odpovídá zaslíbením, že tento problém vezme na sebe. Ujišťuje nás: „Neboj se. Vezmu tuto záležitost do svých vlastních rukou a posílím tě vůči každému útoku nepřítele. A udělám to díky své Nové smlouvě s tebou!“