NYNÍ EXISTUJE NOVÁ SMLOUVA by Gary Wilkerson

„Kristus však přinesl za hříchy jedinou oběť, navěky usedl po pravici Boží a hledí vstříc tomu, až mu budou nepřátelé dáni za podnož jeho trůnu. Tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje“ (Židům 10:12-14).

Jaká to oběť! Bůh nyní říká, že tato smlouva není stejná jako ta učiněná skrze anděly. Není jako smlouva učiněná s Adamem – a Adam selhal. Ani to není jako smlouva o obřízce – kde děti Izraele selhaly. Není jako smlouva učiněná skrze Mojžíšův Zákon, ani není jako smlouva o velekněžské oběti. Bůh říká, že je to nová smlouva učiněná skrze Jeho Syna, Ježíše Krista. Je to lepší smlouva, znamenitější smlouva, svatá smlouva. Ruší starou a činí vše nové.

Není to smlouva založená na našich skutcích. Není to partnerství s Bohem. Není to Bůh, který jedná se svým lidem při oboustranném plnění smlouvy. Není to Bůh, který říká, „Máš již po krk těch starých smluv? Jsi teď již dostatečně vyčerpán svým selháním?“ Jsi unaven a frustrován, když se pokoušíš ze své vlastní morální síly dokázat, jak jsi před Bohem svatý? Jsi unaven tím, jak vidíš sebe rovnocenného Bohu, jako kdyby mohl Bůh do této smlouvy vnést Svou mimořádně výhodnou nabídku, potom bys mohl přinést ty tu svou, a tak se mu postavit na roveň?

Slovo říká, že každá jednotlivá dávno učiněná Boží smlouva měla jeden záměr – ukázat nám, jak jsme až do morku kostí neschopní dodržovat smlouvu na stejné pozici s Bohem (Židům 1:1). Nakonec nás to přivede až k tomu – jak Bůh činí i v době Nové Smlouvy skrze zákon – že řekneme: „Sám to nezvládnu. Nemám nic, co bych ti, Pane, mohl přinést. Bez toho, že by ses ujímal obou stran smlouvy, tvé i mé, bez tvého plnění slibů, nemohu obstát.“

Taková je nyní ta nová smlouva!