BŮH NEMOŽNÉHO

Nestačí jen věřit v Boha jako našeho Stvořitele, tvůrce všeho. Musíme také věřit, že je Bohem, který touží dělat v našich životech nemožné. Bible o tom mluví jasně: jestliže Mu v tomto nedůvěřujeme, nevěříme Mu vůbec.

Myslím, že pokud člověk pochybuje, že Bůh může učinit zázrak, nepomůže mu žádné poradenství. Nechápejte mě špatně – nemám nic proti křesťanskému poradenství. Ale je zbytečné někomu radit, když není přesvědčený, že Bůh může vyřešit jeho problém, ať je jakýkoli.

Páry musí vědět, že Bůh může zachránit jejich vztah; jinak jsou moje rady k ničemu. Jejich situace jim může připadat úplně beznadějná; možná mají v sobě léta zloby a zatrpklosti. Ale musí si být jistí, že Bůh může udělat nemožné.

Takovým párům rovnou říkám: „Ano, poskytnu vám poradenství. Ale nejdřív se zeptám: věříte skutečně, že Bůh může napravit vaše manželství? Máte víru, že ačkoli se vám to všechno zdá nemožné, On má moc váš vztah obnovit?“
Někteří odpovědí: „Ale vy nevíte, čím vším jsme si prošli. Hrozně mi to ublížilo. Mé zranění si ani nedokážete představit.“ Taková odpověď mi napovídá, že spolkli ďáblovu lež. Přesvědčil je, že jejich situace je bezvýchodná. Ale Ježíš každému svému dítěti jasně říká: „Co je u lidí nemožné, je možné u Boha“ (Lukáš 18, 27).

Po celé zemi křesťané ukončují svá manželství. Dokonce i někteří mí přátelé pastoři se rozvádějí. Když s nimi rozebírám jejich situaci, uvědomuji si, že si nemyslí, že by jejich manželství mohlo být zachráněno. Prostě nevěří, že Bůh pro ně udělá nemožné.

Nevěříme skutečně v Boha, dokud neuvěříme, že je Bohem nemožného!