LÉČKA SELHALA

Možnost pádu do satanovy pasti zmiňuje Pavel poprvé ve svých listech Timoteovi. Uvědomoval si nebezpečí satanské pasti nebo léčky: „…aby neupadl do ďáblovy léčky“ (1. Timoteova 3, 7). Ale také píše, že je možné se z ní dostat: „…a proberou se z ďáblovy léčky, do které byli od něj chyceni, aby činili jeho vůli“ (2. Timoteova 2, 26).

Řecké slovo pro „léčku“, které je použité v obou těchto Slovech, znamená nástrahu, nasazení oprátky na krk. Odkazuje to na dobře nastraženou past. „Pyšní mi nastražili past, rozprostřeli síť z provazů u stezky, položili mi léčky“ (Žalm 140, 6). Je jasné, že satan staví šibenici.

Před lety byla na první stránce New York Times fotka padlého evangelisty v poutech. Plakal!Byl zničený! Spoután řetězy! Satan na tohoto bratra nastražil past, promyšlenou, dobře naplánovanou léčku.

Je mi jedno, kdo jste, jak jste svatí a čistí, jak dlouho kráčíte s Bohem nebo kolik vám je let. Je mi jedno, jak moc trváte na tom, že vy byste nic takového neudělali – pozor! Ďábel může chytit do pasti i vás! „Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a hubil“ (Jan 10, 10).

Víte, že všichni jsme schopní padnout právě tak hluboko do hříchu a jeho podvodů, lží, pokrytectví a neovladatelného chtíče?

Když jsem viděl tu fotku padlého evangelisty, neptal jsem se: „Jak mohl udělat něco tak hloupého s otevřenýma očima?“ Ale plakal jsem a v duchu si říkal: „Pane, to jsem mohl být já! Všichni jsme zhřešili a jsme daleko od Boží slávy.“

Když se ohlížím zpátky, vidím, kolik promyšlených, úkladných léček na mě ďábel nastražil, protože mě chtěl zničit. Můžu říct spolu s Davidem: „Jak ptáče unikli jsme z pasti ptáčníka, my jsme unikli, léčka selhala!“ (Žalm 124, 7).