NEEXISTUJE PROBLÉM, KTERÝ BY NEMOHL VYŘEŠIT

V 9. kapitole Marka přivádí zoufalý otec svého posedlého syna za Ježíšovými učedníky, aby u nich našel vysvobození. Chlapec nebyl prostě jen problematický nebo vzpurný. Byl plný zlých duchů, kteří ho naprosto ovládali. Celé okolí o něm dobře vědělo a když ho lidé viděli se blížit, nejspíš volali děti a schovávali je před ním.

Každý si myslel, že je to beznadějný případ. Byl hluchý a němý, vydával jen chrčivé zvuky. U úst se mu dělala pěna jako vzteklému psu a byl jen kost a kůže, vyčerpaný svým hrozným bojem. Jeho otec ho musel neustále držet, protože démoni se ho snažili vrhnout do nejbližší řeky, jezera anebo ohně, aby ho zabili.

Kolikrát asi musel jeho otec skočit do vody, vytáhnout syna ven a oživovat ho? Musela to být práce na plný úvazek, jen svému dítěti zabránit, aby se zabilo. Představte si to množství jizev a popálenin na těle toho rozervaného chlapce. Jsem si jistý, že srdce toho otce každý den krvácelo nad jeho ubohým dítětem, kterému nikdo nedokázal pomoci.

A teď, když stáli před učedníci, začal se Satan skrze chlapce projevovat. U úst se mu začala dělat pěna, válel se po zemi, vzpínal se a kroutil. Bible říká, že učedníci se nad ním modlili, možná dost dlouho, ale nic se nestalo.

Musela to být hrozná situace. Po chvíli se začali objevovat pochybovači, kteří se ptali, "Proč se ten chlapec neuzdravuje? Je to pro vašeho Pána moc těžký případ? Je v téhle situaci Satan snad silnější?"

Pak ale na scénu přichází Ježíš! Když se zeptá, co se děje, otec Mu odpoví: "Přivedl jsem svého syna za tvými učedníky, ale nedokázali ho uzdravit. Je to beznadějné." A Ježíš mu jednoduše odpovídá: "Můžeš-li tomu věřiti. Všeckoť jest možné věřícímu." (Marek 9:23). Ježíš všem přítomným říká, "Věříte snad, že mohu zvládnout každý problém, ovšem kromě těch, které jsou v moci Satana? Říkám vám, není žádný problém, žádná věc, kterou bych nemohl dát do pořádku!"