U BOHA JE MOŽNÉ VŠECHNO

Nedávno jsme v naší službě dostali srdcervoucí dopis od vězně. Napsal:

„Pastore Davide, jsem sexuální zvrhlík, jsem ve vězení pro svou závislost. Vím, že jsem se takový nenarodil, ale stal jsem se jím. Byl jsem třikrát ženatý a mám čtyři děti.“

„Pravdou je, že chci přestat, ale na druhou stranu také nechci. Zanechal jsem kouření – to nebyl problém. Ale nikdy jsem se nedokázal zříct pornografie. Opravdu věřím v Boží uzdravující moc. Prosil jsem, křičel a žebronil u něj o pomoc. Ale zdá se, že nemohu najít dveře, kudy bych uniknul ze svého perverzního problému.“

„Mám stále touhu činit Boží vůli, přesto tuto touhu neustále odstrkuji a padám zpět do svého chtíče. Lhal jsem Bohu, sliboval, že už to víckrát neudělám, ale vždy jsem se k tomu vrátil.“

„Bolí to, protože vím, že Pánu je ze mě nanic. Když jdu na bohoslužby, cítím svou přetvářku. Jsou tu lidé, kteří mě respektují, protože jsem jim dobře poradil, ale sám jsem to nedodržel. Hraji na piano a zpívám při bohoslužbách, ale necítím se dobře, protože nejsem v pořádku.“

„Raději bych zemřel a šel do pekla, než abych zase někdy obtěžoval další nevinnou osobu. Ale nechci jít do pekla. Chci sloužit Bohu a toužím po jeho lásce. Jsem chycen v pasti, protože nenávidím to, co dělám, přesto to ale nějak miluji. Nevím, co mám dělat.“

Říkám tomuto mladíkovi: „Nevzdávej se naděje. Bůh chce přinést do tvého života uzdravení.“

Musíš věřit, že nic ve tvém životě není pro Boha nemožné. Neexistuje žádné ďábelské sevření, které by nedokázal zlomit.

Takže drahý svatý, drž se víry! Věř, že Bůh naprosto změní a transformuje tvůj život. Jestliže mohl učinit opatření pro démony posedlého chlapce, pro ženu, která trpěla krvácením nebo pro Jairovu dceru, může tak učinit i pro tebe (Marek 5). Náš Bůh dokáže vyřešit cokoliv.

„U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. U Boha je možné všechno.“ (Marek 10:27).