U HOSPODINA JE MOŽNÉ

Pravděpodobně si vzpomínáte na příběh z Genesis, ve kterém se Bůh zjevil Abrahamovi. Tento patriarcha seděl v horkém dni před svým stanem, když tu se před ním najednou objevili tři muži. Abraham vyšel, aby se s těmi muži setkal, připravil jim jídlo a hovořil s nimi.

Během jejich rozhovoru se Hospodin zeptal Abrahama kde je jeho žena Sára. Potom řekl Bůh něco neuvěřitelného: “Hle, tvá žena Sára bude mít syna” (Genesis 18:10).

V tu dobu byla Sára uvnitř stanu a tento rozhovor slyšela. Této myšlence s musela zasmát. “Nemožné,” myslela si. Byla již dávno za věkem plodnosti a Abraham byl také příliš starý, aby mohl zplodit dítě.

Když Bůh slyšel smích Sáry, řekl: “Proč se to Sára směje a říká si: Cožpak budu opravdu rodit, když už jsem tak stará? Je snad nějaká věc pro Hospodina nemožná?” (verše 13-14).

Píši dnes toto poselství, protože Bůh klade i v této době stejnou otázku svým dětem: Je snad nějaká věc u Hospodina nemožná? My všichni musíme čelit v životě různým těžkým situacím. A uprostřed nich se Bůh ptá, “Myslíš si snad, že tvůj problém nejsem schopen vyřešit? Nebo věříš, že tvůj problém mohu vyřešit ve tvůj prospěch, i když rozum ti říká, že to není možné?”

Ježíš nám říká, “Co je nemožné u lidí, je možné u Boha” (Lukáš 18:27). Věříš tomuto Hospodinovu slovu? Připouštíš, že On může uskutečnit nemožné ve tvém manželství, ve tvé rodině, ve tvé práci nebo ve tvé budoucnosti?

My dovedeme velice rychle říci druhým, že On může udělat nemožné. Když vidíme naše milované, jak prochází těžkým obdobím, jsme zvyklí jim říkat, "Vydrž a podívej se nahoru! U Hospodina je to možné—nepřestaň mu důvěřovat. On je Bůh nemožného.”

Ale dovedeme těmto pravdám věřit i my sami?