BOŽÍ MOCNÍ LIDÉ by Jim Cymbala

Seznam Davidových mocných bojovníků v 1. Královské 11:22 nás představuje Benaiahovi, jehož hrdinské činy obsahovaly přemožení dvou nejlepších mužů Moába. On také zabil lva v zasněžené, kluzké jámě. Nejvíce udivující je, že se utkal s Egypťanem, který byl dost vysoký na to, aby byl hráčem Chicago Bulls. Tento sedm a půl stopy vysoký obr mával mečem s masivní rukojetí, zatímco Benaiah měl jen dřevěnou hůl.

Benaiah dokonce“sebral oštěp z rukou Egypťana a zabil jej svým vlastním oštěpem. Takto byl zneužíván Benaiah syn Jehoiady. . . . Byl hrdinou ve větší úctě než těch třicet” (1. Královská 11:23-25).

V té době to nebyl titul Ph.D., který by přinesl čest člověku. Čest se nedostávala k člověku díky penězům nebo vlivu nebo přístupu do médií. Čest přicházela jako výsledek příležitostí zalíbit se králi.

Kdo v dnešní době využívá příležitost zalíbit se Bohu? Velkou touhou všech duchovně smýšlejících lidí je, aby byl nepřítel stažen zpět. Nenechají se okouzlit naleštěnými kázáními a propracovanou organizační technikou. Jsou to mocní muži a ženy, pomazaní Bohem k tomu, aby skutečně způsobili změnu?

Myslím si, že znám nejméně jednoho z Božích mocných lidí. Rina Gatdula, paní z Filipín, je pro moji ženu Carol a pro mě jako sestra. Bůh ji poslal v počátcích Brooklyn Tabernacle naplněnou statečným duchem, který přinesl mnohé požehnání. V síle Ducha Svatého čelila nebojácně a rozhodně i nepřátelským a opilým příchozím.

I když nebyla zvláště nadaným veřejným řečníkem, měla dar služby modlitbou a přímluvou, která nás pomohla provést mnohými boji. Ať už bylo potřebí větší budovy nebo sloužit odpadlíkům, aby se vrátily k Pánu, právě ona měla ducha Benaiaha. Nedovolila Bohu odejít, když potřební lidé přicházeli k oltáři a hledali pomoc. Znala ten dobrý způsob “promodlení” s lidmi; mnozí našli osvobození v Kristu, protože ona s nimi stála u trůnu milosti.

Dnes Rina cestuje mezi církvemi, jak v této zemi, kde vznikl Brooklyn Tabernacle, tak i v zámoří a připomíná lidem hrdinské činy, které mohou konat v Boží moci. Stále září duchem modlitby. Ať je to v Harlemu, San Franciscu, nebo Limě, Peru, žije příkladem hrdinské víry.

__________
Jim Cymbala se začal scházet při brooklynských bohoslužbách s méně než dvaceti členy v malé zchátralé budově v části města, kde život nebyl lehký. Je narozen v Brooklynu, byl a je velkým přítelem jak Davida, tak Garyho Wilkersona a častým přednášejícím na kazatelských a vůdcovských konferencích sponzorovaných World Challenge po celém světě.