NENECHAT SE ODBÝT by Carter Conlon

Bible vypráví příběh o muži, který šel pozdě v noci ke svému sousedovi a žádal ho o chléb, protože k němu právě přišla návštěva a on neměl nic, čím by jí posloužil.

„soused, na kterého se tolik spoléhá mu však zevnitř zlostně odpoví: Neobtěžuj mne! Dveře jsou již zavřeny a děti jsou se mnou na lůžku. Nebudu přece vstávat, abych ti to dal. Pravím vám, i když nevstane a nevyhoví mu pro jejich přátelství, , vstane pro jeho neodbytnost a dá mu vše, co potřebuje“ (Lukáš 11:7-8).

Neodbytnost znamená, že prostě neodešel. Dnes to lze přirovnat k modlitbě: „Vím, že toto pokolení potřebuje chleba, nemám ale dostatečné zásoby. Nemám dost dobré poznání; má síla selhává. Můj soucit za mnoho nestojí; moje odvaha má slabiny. Nemám míru Ducha svatého potřebnou pro toto pokolení. Vím však, že ty ji máš, a já neodejdu, dokud ji nezískám!“ Takovéhle modlitby Bůh vyhledává!

Ježíš pokračuje ve vyprávění: „A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno“ (Lukáš 11:9-10).

Kdo dostává? Každý! Ne pouze pár vyvolených, ne jen příležitostní Eliášové či Elíšové – každý! A to znamená, že i ty!

Měj na paměti, že Pán nehovoří o příležitostných prosbách. Když 120 učedníků vešlo do Horní místnosti, nežádali Boha o Ducha svatého nahodile. Byli si plně vědomi, že odejít a čelit nepřátelskému davu by vedlo ke smrti. Nicméně, také věděli, že Ježíš jim dal zaslíbení, že budou jeho svědky – a tak se začali modlit v neodbytné víře, že jejich touha bude naplněna.

__________
Carter Conlon se připojil k pastorům církve Times Square Church v roce 1994 na vyzvání zakládajícího pastora, Davida Wilkersona, a roku 2001 byl jmenován do úřadu vyššího pastora. Je to silný a soucitný vedoucí, častý mluvčí na konferencích pastorů a vedoucích, které jsou pořádány po celém světě organizací World Challenge.