STOJÍCÍ PO PRAVICI BOŽÍ by Claude Houde

Kniha Skutků popisuje Štěpána jako muže plného „víry a Ducha svatého, milosti a moci“ (Skutky 6:5, 8). Jednoho dne, když Štěpán svědčil o Ježíši skupině lidí na náměstí, udeřila tragédie. Náboženští fanatici se rozhodli k hanebné věci – vzali kameny a Štěpána doslova kamenovali k smrti.

Štěpán byl ukamenován, protože „postavil oltář“ před Bohem, protože pomáhal osamělým vdovám a protože veřejně sdílel svou víru v Krista. Bible nám na tomto místě umožňuje velkou věc – nahlédnout (ač jen letmo) do věčnosti. Dav náboženských fanatiků se hnal s kameny v rukou zběsile ke Štěpánovi. Když klečel před svými vrahy, ale také před svým Bohem, pronesl Štěpán tato slova míru a odpuštění: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha! Pane, odpusť jim tento hřích!“ (Skutky 7:59-60).


Odkud měl takový pokoj a takovou úžasnou milost? Bylo to, jako by kameny, které padaly na Štěpánovo tělo, udeřily jenom na jeho tělesnou schránku, zatímco jeho duch už byl odnesen do jiného Království. Štěpán uviděl něco překrásného.

Nebeský závoj se na chvíli rozhrnul a my jsme mohli nahlédnout dovnitř. „Ale on, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a řekl: ‚Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží'“ (Skutky7:55-56). Toto je jediné místo v Bibli, kde se mluví o Kristu stojící v nebesích. Nalezneme ale mnoho veršů o Ježíši sedícím po pravici Nebeského Otce (viz Efezským 1:20).

Někteří mohou namítnout – „No a co?“ Je to však nesmírně důležité. Sedící pozice představuje plnou autoritu a konečnost Kristova vítězství nad hříchem, smrtí a všemi Jeho nepřáteli. Vítězství je věčné, oběť je dokonalá a vzkříšení je absolutní, úplné a dovršené. Znamená to naprostý Ježíšův triumf nad všemi lidskými nepřáteli. Sedí, protože Bůh podmanil všechny nepřátele pod Jeho nohy!

__________
Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church - Církev nového života) v Montrealu v Kanadě, častý řečník na konferencích Expect Church Leadership Conferences organizovaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením vzrostla New Life Church z hrstky lidí na více než 3 500, a to na území Kanady, kde je jen málo úspěšných protestanských církví.