DŮVĚRA V JEŽÍŠE

Nepřítel přichází jako povodeň proti svatým, kteří nemají žádný podíl s temnotou. Satan to prezentuje způsobem, jako by se všechno v jejich životě začalo hroutit: jejich modlitby se zdají být překážkou, nebe je jako mosaz a zakoušejí utrpení ze všech stran. V takové době by jim jejich srdce mohlo našeptávat odsouzení: „Chybí ti víra. Kdybys jen věřil víc spravedlivě – kdybys byl blíž k Ježíši, kdyby tvoje myšlenky nebyly tak zlé – nic z toho by se ti nestalo. Byl bys na vrcholu, jako ti, které vidíš kolem sebe. Užíval by sis hojnosti a blízkého obecenství s Bohem."
Ne! Ti, na které se odkazuje v Židům 10 a kteří byli pod útokem, měli skutečnou víru, která je přiměla „přistoupit s opravdovým srdcem, v plné jistotě víry" (Židům 10:22). Ve skutečnosti jsou v této epištole nazýváni „svatými bratry" (Židům 3:1). Pisatel ví, že je zde válka o jejich srdce uprostřed tohoto velkého trápení.
Jednoduše řečeno, Satanovým hlavním cílem je potlačit světlo věřícího, ztlumit ho nebo ho zcela zhasnout. Ukažte mi křesťana, který právě vyšel z duchovní temnoty a plive do Kristova světla a Jeho svatosti a čistoty, a já vám ukážu toho, který je v duchovní temnotě kvůli boji o svůj život.
Popisuje vás to? Procházíte právě teď velkým bojem? Milovaní, nejspíš to není kvůli pochybnostem nebo hříchu, ale kvůli světlu, které jste přijali. Světlo produkuje důvěru v Ježíše a čím více světla získáte, tím více Mu důvěřujete.
Je to vaše důvěra v Krista, o jejíž ztroskotání se Satan pokouší. Zamířil na vás pekelné síly, aby vás srazily do strachu a nevíry. Ale i dnes má Bůh velký zájem o všechny věci, které se dotýkají vašeho života: práci, rodinu, děti, vztahy, zdraví. Je to vpravdě Jeho starost, velice Mu na vás záleží.