STÁVAT SE „PŘEMOŽITELI"

Proč se zdá, že někteří lidé jednoduše proplouvají životem? Vypadá to, že vůbec netrpí. Všechno, čeho se dotýkají, prosperuje a vždy vypadají šťastně, jako by na světě neměli žádné problémy.
Můžete se ptát, jak se to může stát. Když se podíváte na takové křesťany, můžete uvažovat: „Co je špatně v mém případě? Proč jsem po té, co jsem odevzdal všechno Ježíšovi, musel vytrpět jednu obtíž za druhou? Když jsem byl studený a vlažný ve víře, všechno bylo v pořádku. Nevěděl jsem, že taková utrpení existovala, než jsem začal brát Boha vážně."
Vaše odpověď je obsažena v tomto verši: „Po tom, co jste byli osvíceni" (Židům 10:32), což znamená: „Když jste viděli světlo." Takže to bylo po tom, co jsi otevřel svůj život Ježíši a byl zaplaven Jeho světlem. Tehdy tvůj velký boj s překážkami začal.
Satan nás napadá podle míry světla, které přijímáme a v němž kráčíme. Ti, kteří chodí v malém paprsku světla, nejsou žádnou hrozbou pro ďáblovo království. Satan cílí tento „velký zápas s utrpením" na ty, kteří milují světlo celým srdcem, kteří přijímají vše, co pro ně Kristus má (viz Židům 10:32).
Takoví svatí nemají žádný podíl s temnotou. Chopili se víry, která je učinila „přemožiteli“, vojáky, kteří necouvnou, ale chodí v plné jistotě víry!
„Nezahazujte proto svou smělou důvěru – vždyť bude bohatě odměněna! Potřebujete však vytrvalost, abyste vykonali Boží vůli, a tak dosáhli zaslíbení"(Židům 10:35–36).