JEHO ZASLÍBENÍ JE NA DOSAH

„Potřebujete však vytrvalost, abyste vykonali Boží vůli, a tak dosáhli zaslíbení" (Židům 10:36).
Pisatel Židům zpozoroval únavu a netrpělivost plížící se mezi věřící. Chtěl to vyjádřit identifikací Satanovy nejúčinnější zbraně proti těm, kteří se stávají unavenými a pasivními v dobrých skutcích. Tou zbraní je netrpělivost s Bohem.
Funguje to takto: Po dlouhém období utrpení zaseje ďábel myšlenku: „Bůh ví, že jste mu důvěřovali a že jste dosud věrní. Nikdy byste nepochybovali o Jeho ochotě a schopnosti vám pomáhat. Tak kde je po celou tu dobu? Proč vám nepomůže? Takto On reaguje na věrnost Jeho služebníků?"
Satan dnes používá přesně tuto strategii proti mnoha drahým svatým, když implantuje netrpělivost vůči Bohu. Říká vám, že Pán nenaplní vaši potřebu – že budete žít jako křesťané druhé kategorie, poraženi a opuštěni po zbytek svého života.
Můžete slyšet Satanův obviňující hlas: „Ztratíte svou práci. Ztratíte svůj domov. Všechna vaše modlitba a důvěra přijdou vniveč. Je zřejmé, že jste selhali ve víře. Nastal čas, abyste to vzdali a vrátili se zpět."
Přemýšlejte o tom, co pisatel Židům řekl těmto utrápeným svatým. Jaká to zpráva je sdělena lidem, kteří jsou vystaveni velkým potížím! Ztratili veškerý svůj majetek a postavení a prodělali dlouhý boj. A teď jim někdo s autoritou říká: „Chybí ti trpělivost. Jen věř a čekej. Zaslíbení se blíží."
Ano, je těžké být trpělivý, ale důvěřujte Pánu a nenechte se oklamat Satanem. Vězte, že Jeho slib je na dosah a že vás neopustil.