NIKDY TĚ NEOPUSTÍ

„Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím.“ (Lukáš 22:32) Pro mě je toto jeden z nejpovzbudivějších veršů v celém Písmu. Petr zakoušel mnoho zkoušek a Ježíš ho ujišťoval, že ať čelí čemukoliv, jeho víra neselže.
I když odmítl Krista, Hospodin ho neopustil – ani na moment. Tento dřív nebojácný učedník, nyní zlomený a trpící za svoje selhání, nikdy nebyl ani na moment sám. A milovaný, ani ty nejsi!
Ať už je tvá zkouška jakákoliv – ať už je tvá bolest jakkoliv veliká nebo tvůj smutek jakkoliv trvalý – Ježíš se za tebe přimlouvá. Právě v tuto chvíli je uprostřed tvých bouří. Hájí tvůj případ a nikdy tě neopustí.
 V Lukáši 22:31 varuje Ježíš Petra, že satan touží po tom, aby ho mohl tříbit jako pšenici, ale na konci verše 32 mu dal toto silné povzbuzení: „až se obrátíš, buď posilou svým bratřím.“
Milovaní, zde je ujištění a povzbuzení pro nás všechny. Pán stvoření nás drží ve své ruce a říká nám, tak jako Petrovi, „Vstaň! Teď jdi! Nezaměřuj se na svůj neúspěch; raději se dej do práce pro Moje království. Syť mé ovce. Varuj mé převzácné o nepřítelových prostředcích proti nim. A řekni jim, že je držím ve svých rukou skrze každou zkoušku!“