JEŽÍŠ SE NIKDY NEZPOŽĎUJE

Svatá trpělivost je ochota čekat na Boží načasování. Existuje taková věc jako načasování svatého Ducha. „Už velmi, velmi brzy přijde Ten, který má přijít, a neopozdí se" (Židům 10:37). Tento verš hovoří nejen o Kristově druhém příchodu; je také o příchodu Krista, který uspokojuje naše potřeby.
Není možné, že ​​by se Bůh opozdil. Marie a Marta si myslely, že se Ježíš zpozdil, když zemřel jejich bratr Lazar. Řekli mu: „Pane, kdybys byl tady, můj bratr by nezemřel" (Jan 11:22). Jinými slovy: „Ježíši, přišel jsi příliš pozdě! Propásl jsi termín."
Představte si, jak zraněný se Ježíš musel cítit tímto pokáráním. Ale odpověděl jim v podstatě: „Ne, nezpozdil jsem se. Lazar opět povstane. Jsem tady a jsem vzkříšení. Veškerý život je ve mně."
Domácnost Jaira, představeného synagogy, si myslela, že Ježíš mešká. Tomuto vysoce postavenému muži řekli: „Tvá dcera umřela. Proč ještě obtěžovat mistra?" (Marek 5:35). Zpráva znovu zněla: „Ježíš se příliš zpozdil. Je po všem! Nezareagoval včas a potopil nás." Jak víme, Ježíš vzal dívku za ruku a vzkřísil ji z mrtvých (5:41–42).
Příliš pozdě? Taková věc neexistuje u našeho Pána. V obou těchto případech můžete vidět, že Ježíš přišel právě včas! Možná budete v pokušení zastavit boj a začít se topit v zoufalství, ale náš Otec je tak láskyplný ke svým dětem, že ho nic nezastaví od nápravy situace.