VÝZVY SVATÉHO DUCHA - Carter Conlon

Před mnoha lety mi Pán položil na srdce, abych vedl studium Bible v malém venkovském kostele ve velmi malém městě Pendleton. Byla to oblast Kanady o velikosti šedesáti čtverečních kilometrů bez jakéhokoliv křesťanského svědectví, o kterém bychom věděli.
Šel jsem do rady církve a řekl jim, kdo jsem a proč si chci pronajmout jejich kostel. Nakonec nám umožnili využívat budovu zdarma a dokonce poskytli správce, aby zapínal topení a v zimě odsával sníh.
Okamžitě jsem sestavil letáky inzerující studium Bible a rozeslal je. Prvního večera přišla sněhová bouře a nikdo nepřijel! Nakonec jsem skončil v kostele sám se svým šestiletým synem Jasonem a s mým švagrem, který byl vedoucím chválící skupinky. Můj švagr se zeptal: "Neměli bychom jet domů?"
"Ne," odpověděl jsem. "Pán mě zavolal, abych to udělal, takže dnes večer budeme mít bohoslužbu!" A my jsme to udělali. Uctívali jsme Boha, můj syn sdílel své svědectví a všichni jsme se měli báječně!
Pokračoval jsem ve studiu Bible týden po týdnu. Někdy tam bylo šest lidí, někdy jen čtyři. Ale nakonec, během několika let, přerostlo biblické studium do církve. Jedna církev narostla na dvě, plus křesťanskou školu a potravinovou banku – svědectví, které ještě dnes existuje.
Co by se stalo, kdybych byl odjel domů prvního večera? Mohl jsem tehdy říct: "To je zbytečné – není to hodné úsilí."
Jak smutné bude pro některé lidi, až dorazí k Božímu trůnu a zjistí, že Pánovy výzvy před nimi byly proto, aby přinesly čest Jeho jménu. Jenže oni neposlouchali.
Carter Conlon se přidal k týmu pastorů Times Square Church v roce 1994 na pozvání zakladatele Davida Wilkersona, starším pastorem byl ustanoven v roce 2001.